Nieuws van Bonaire

Show dansschool Dance Sensation een groot succes

Show dansschool Dance Sensation een groot succes
Afgelopen zaterdag, 16 februari vierde de dance Sensation Dansschool haar 10-jarig bestaan met een spetterende show met 22 presentaties voor een overvolle zaal.
Leerlingen vanaf 6 jaar lieten zien wat ze allemaal leren bij de dansschool. De dansschool bedankt al haar vrijwilligers en sponsoren waaronder Latino IJs, Bonaire Logistics en JC Herrera omdat zonder hun bijdrage deze show niet mogelijk was geweest.
Precies 10 jaar geleden opende Angele Cecilia de eerste dansschool op Bonaire en maakte Bonaire voor kennis met internationaledans. Met ondersteuning van Fionarda de Windt en Soekarsi Phelipa en adviseur Rudy Domacasse werd de Dansschool een werkelijkheid.
Met haar visie om de Boneriaanse samenleving te laten dansen, sloten de eerste leerlingen zich aan bij de dansschool. Klassiek ballet en Jazz dance waren in 2009 de eerste dansstijlen die Dance Sensation aanbood. Al snel werd duidelijk dat vele kinderen zich aansloten bij de dansschool omdat ze veel plezier beleefden in dans.
Dance Sensation wilde groeien en meer kinderen en volwassenen bereiken met dans en zochten hulp van onder andere de Lucia Marthas Institute for Performing Arts in Nederland en verschillende subsidiegevers zoals, Het Prins Bernard Cultuur Fonds, Samenwerkende Fondsen en het Openbaar Lichaam.
Door de hulp en inzet van onder andere deze organisaties, kon een belangrijk onderdeel van deze Stichting mogelijk worden gemaakt, namelijk de inzet voor jeugdwerk op Bonaire. Zo is Dance Sensation gestart met gratis danslessen aan jongeren bij Jeugdhuis Jong Bonaire. Maar ook de naschoolse en voorschoolse opvang voor minderbedeelde kinderen in verschillende wijken kreeg veel aandacht, omdat vaak juist deze kinderen het nodig hebben om zich vrij te voelen en te uitten in dans.
Afgestudeerde docenten van  Curaçao, Amerika en Nederland ,sloten zich aan bij de dansschool. Hierdoor werd het aanbod in dansstijlen verbreed, niet alleen jazz dance en klassiek ballet, maar ook nieuwe commerciële stijlen zoals: hiphop, modern, tap, pop/show/musical dans, Song& Dance en natuurlijk ook ADV (Algemene Dansante Vorming) voor de allerkleinste.
In 2013 startte de eerste selectieklas en was de Dance Sensation dansschool niet meer alleen voor recreatie. Zowel de docenten als het bestuur zagen veel talent rondlopen bij de dansschool.Door samenwerkingen met dansacademies uit de regio,  Nederland en Amerika, werd talent van Bonaire de kans geboden om te auditeren voor verschillende internationale kunst opleidingen. De selectieklas trainde op een zo hoog mogelijk niveau met veel discipline, om uiteindelijk de zware audities in Nederland of Amerika te kunnen doorstaan.
De Dance Sensation dansschool heeft tot op heden verschillende talenten voortgebracht die een plek bemachtigd hebben bij een internationale dans/musical academie of al het werkveld aan het ontdekken zijn. Te noemen zijn Imani Mercera die haar dansdocent opleiding bij de Lucia Marthas Institute for Performing Arts in 2016 heeft afgerond, Maria Barrios die op een dansopleiding in Amerika zit, Kimberly Ram en Kenya Aulacio die momenteel een dansopleiding in Nederland volgen.
Samenwerkende partners van de dansschool zijn onder andere Fina Danceartschool te Curaçao, Bonaire Youth Outreach Foundation, Stichting Kunst en Cultuur, Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire, Katholieke Basisscholen, crèches en naschoolse opvangen en de Scholengemeenschap Boneiru.
Dance Sensation Dansschool  heeft grote plannen voor de toekomst. Om deze plannen te realiseren hoopt Dance Sensation dat kunst breed en beter gedragen wordt door het Openbaar Lichaam Bonaire, nieuwe visies  en innovaties op kunstgebied worden ondersteund, meer financiële middelen beschikbaar worden gesteld en een transparant beleid en toekeningscriteria aan instanties worden geimplementeerd.
Deel dit artikel