Nieuws van Bonaire

Presentatie beleidsplan IKC – Integraal Kindcentrum

Kralendijk – Onlangs heeft dhr Job van Velzen van EtuConsult Nederland het beleidsplan Integraal Kindcentrum (IKC) gepresenteerd aan de eilandsraad in de vergaderzaal van de Passangrahan.

Een Integraal Kindcentrum (IKC) is een type voorziening voor kinderen van 0-12 jaar waarin kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang en welzijnsvoorzieningen gecombineerd zijn in één organisatie met een integrale visie.

De afgelopen jaren hebben de diverse onderwijsinstellingen, kinderopvanginstelling en welzijnsvoorzieningen op Bonaire gewerkt aan het realiseren van IKC. Er is werkgroep IKC in het leven geroepen bestaande uit schoolbesturen, vertegenwoordiging van kinderopvanginstellingen en het openbaar lichaam Bonaire.

Om dit proces te ondersteunen heeft het openbaar lichaam Bonaire in samenwerking met Amendementgelden voor Kinderrechten een beleidsplan en implementatieplan laten opstellen om richting te geven voor verder realiseren van dit concept.

De gedeputeerde Cecilia is trots dat het beleidsplan is gepresenteerd aan de Eilandraad en spreekt de wens uit dat de Eilandraad dit beleidsplan zal omarmen en de continuïteit van het concept IKC zal waarborgen ten goede van de ontwikkeling van onze kinderen op school.

Deel dit artikel