Nieuws van Bonaire

Eerste vergaderingen Centraal Dialoog Bonaire een feit

Kralendijk – De Centraal Dialoog Bonaire (CD) is eind 2018 als overlegorgaan geïnstalleerd. Dit orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van het OLB, USIBO, werkgevers (BBE, BONHATA, BHG) en de Kamer van Koophandel en staat onder leiding van de gezaghebber als voorzitter en van een technisch voorzitter.

Rocargo

De Centraal Dialoog wil draagvlak ontwikkelen voor een beleid gericht op een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire. Op 31 januari en 5 februari zijn de eerste vergaderingen gehouden. Daarin zijn twee verklaringen vastgesteld, de Verklaring over het Bestuursakkoord 2018-2022 en de Verklaring over het gebruik van de ‘loonruimte’ als gevolg van de premieverlaging voor werkgevers over 2019.

Verklaring over het Bestuursakkoord 2018-2022
De Centraal Dialoog respecteert de eigen verantwoordelijkheden van partijen voor de uitvoering van het Bestuursakkoord. Tegelijkertijd raken sommige onderwerpen uit dat akkoord ook aan de werkzaamheden van partijen in de Centraal Dialoog. Daarom is de Centraal Dialoog graag betrokken bij het uitvoeren van bepaalde onderdelen van het Bestuursakkoord. Het gaat daarbij met name om job centrum / arbeidsbemiddeling, kinderopvang, sociale huisvesting en algemene sociaaleconomische ontwikkeling.

Verklaring over het gebruik van de ‘loonruimte’ als gevolg van de premieverlaging voor werkgevers over 2019
Hierin staat dat werkgevers, als gevolg van de premieverlaging, de ontstane loonruimte willen gebruiken voor koopkrachtverbetering. Elke onderneming kan zelf bepalen hoe zij dit doet, als het maar bedrijfseconomisch verantwoord is.

Ook wordt unaniem geconcludeerd dat een integraal beleid gericht op armoedebestrijding van groot belang is en dat hierover verder zal worden gesproken in de Centraal Dialoog.
Verder heeft de CD besloten een brief te sturen naar de staatssecretaris van SZW over het belang van een goed sociaal minimum, dat correspondeert met de minimaal noodzakelijke kosten van het levensonderhoud.

De volgende vergadering van Centraal Dialoog Bonaire staat gepland op 15 april.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo