Nieuws van Bonaire

Samenwerkende dierenorganisaties boeken positief jaar

 

Door Stichting Dierenhulp

1200

Dierenwelzijn kent vele sociale kanten

De organisaties verenigd in de samenwerkende dierenorganisaties van Bonaire ( gericht op kleine huisdieren) hebben een positief jaar geboekt. Met name waar dieren en hun welzijn centraal stonden werd ‘winst’ behaald.

Ook de samenwerking met Fundashion Cas Bonairiano verliep goed, al blijven er altijd verbeter puntjes waaraan verder gewerkt zal worden.

Het grote belang van het onder ogen brengen van de problematiek die er bestaat heeft bij veel bewoners meer begrip gekregen. De samenwerking met het KPCN verbeterde, al blijft ook nog veel te winnen als het gaat om handhaving.

1200

Het blijft jammer dat het Openbaar Lichaam Bonaire zich afzijdig houdt en niet inziet dat Bonaire zichzelf een grote dienst kan bewijzen. De eilandsraad die als belangrijk orgaan oog zou moeten hebben voor de totale samenleving, en daarbij dus ook dieren, heeft nog altijd geen reactie laten horen op de hondenverordening zoals deze in september 2018 op de agenda werd geplaatst. De inzet van al deze vrijwilligers die onbetaald hun werk doen komt met name die bevolkingsgroep ten goede die aan de sociale onderkant leeft. De samenwerkende dierenorganisaties vervullen daarmee ook op  sociaal – economisch vlak een belangrijke rol binnen de Bonairiaanse samenleving.

Enkele cijfers over 2018

Over het jaar 2018 werden 788 dieren gesteriliseerd/gecastreerd. Bij de verschillende opvang organisaties werden 558 dieren ondergebracht. Het aantal van 228 dieren werd geadopteerd en in 22 gevallen werd een binnengekomen dier herenigd met zijn eigenaar.

Er waren spoed eisende 21 inbeslagnames, met uiteenlopende redenen. In 22 gevallen deed een eigenaar vrijwillig afstand van het dier. Bijvoorbeeld wegens ernstige verwaarlozing of het dringend nodig hebben van medische zorg van het dier. In 35 gevallen werd een zogeheten ‘kettinghond” voorzien van deugdelijk materiaal zoals een goede halsband en een langere diervriendelijke looplijn waardoor het dier meer bewegingsvrijheid had en schaduw kon opzoeken.

1200

Er waren 101 bewoners die met hun hond een elementaire gedragscursus hebben gevolgd die met een certificaat beloond werden.  Hiervan waren 35 lokaal geadopteerde honden die met hun nieuwe eigenaar de cursus met goed gevolg aflegden.

Het aantal van 306 dieren overleed. Hieronder waren ernstig zieke dieren, maar ook dieren die op straat doodgereden waren of ernstige verwondingen hadden die door de dierenartsen verder lijden bespaard bleven.

Wijkdagen

Gezamenlijk werden er 12 wijkdagen uitgevoerd waarbij 124 straten doorlopen werden. Tijdens die dagen kon de lokale bevolking hulp krijgen bij sterilisatie, verzorging, eventuele afstand en voor al voorlichting over het op de juiste wijze houden van dieren en de verzorging hiervan.

Ook dit jaar zullen Stichting Dierenbescherming, Fundashion Kakelvers Animal Rescue, Stichting Dierenhulp (Bonaire), Stichting Dierenasiel en DogPartner Bonaire de handen weer ineenslaan voor een beter en diervriendelijker Bonaire.

Wilt u een van deze particuliere organisatie steunen? Ze zullen er u dankbaar voor zijn.

Deel dit artikel