Politiek & Bestuur

Eilandsraad unaniem akkoord met nieuwe Wegenverkeersverordening

Dankzij de nieuwe verordering zijn de regels voor deelname aan het verkeer, na jaren voorbereiding, eindelijk weer helemaal up-to-date.
Bestuurscollege zet in 2019 vaart achter onderhoud wegen

Dankzij de nieuwe verordering zijn de regels voor deelname aan het verkeer, na jaren voorbereiding, eindelijk weer helemaal up-to-date.

door Harald Linkels

Rocargo

Kralendijk- Jaren van intensief werk gingen er aan vooraf en ook diverse debatten in de eilandsraad, maar sinds gisterenavond is hij er dan eindelijk: de nieuwe Wegenverkeersverordening Bonaire. De nieuwe verordening werd met algemene stemmen aangenomen in de Eilandsraadsvergadering die gisterenavond plaats vond.

De nieuwe verordening was zeer hard nodig. De oude verorderning dateerde uit 1958 en was bepaald niet meer toegerust op de huidige gang van zaken op de openbare wegen.

Zo was op Bonaire achter het stuur bellen of ‘appen’ nog niet verboden en zelfs de basale plicht tot het dragen van een veiligheidsriem of een helm voor motorfietsrijders kwamen in de oude verordening nog niet voor. Ook waren er nog geen officiële normen vastgelegd voor bijvoorbeeld het promillage alochol dat bestuurders in hun bloed mogen hebben. Dat maakte slagvaardig optreden door bijvoorbeeld de politie tot een moeilijke zaak. Dat gaat, met de introductie van de nieuwe verordening, allemaal veranderen.

Aan de nieuwe Verordening werd jarenlang gewerkt door de afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) van het Openbaar Lichaam Bonaire. Wetgevingsjurist van JAZ, Bert Nijland, gaf de afgelopen weken een aantal presentaties aan de eilandsraad om de veranderingen ten opzichte van de huidige wetgeving toe te richten.

Bijdrage Ferry Bakx
Veel input werd ook geleverd door het Korps Politie BES, en met name ook door politieagent Ferry Bakx, die later tragisch om het leven kwam bij een vuurgevecht met Venezolaanse overvallers die bezig waren een woning te Sabadeco beroven. De input van Bakx leidde tot de nodige wijzigingen in het ontwerp als het gaat over technische vereisten aan voertuigen, transport van kinderen, veiligheidsgordels, voorsorteren en telecommunicatieapparatuur.

Daarnaast werd input verkregen van directie Samenleving & Zorg en de Werkgroep Fysieke Toegankelijkheid Bonaire. Ook werd gesproken met de belangen organisatie van minder validen op Bonaire. Verder vonden er gesprekken plaats met de directie Ruimte & Ontwikkeling over het parkeerbeleid en het invoeren van een “blauwe zone”, en met de directie Toezicht & Handhaving met name met de medewerkers die betrokken zijn bij de examinering en rijbewijzen.

Door KPCN is inmiddels een implementatie plan opgesteld, terwijl door het Openbaar Lichaam werd gewerkt aan een voorlichtingsplan voor de burgers.

Ingang per augustus 2019
De nieuwe verordening wordt pas op 1 augustus 2019 daadwerkelijk van kracht. Hiermee wordt door de overheid een periode gegeven om te wennen aan de nieuwe bepalingen die de nieuwe wet met zich meebrengt, voor zowel de burgers als voor de overheidsinstanties, die met de uitvoer van de wet te maken krijgen.

Behalve voorlichting aan burgers is er sprake van meer voorbereidende werkzaamheden die vooraf gaan aan de implementatie: rijlessen en rijexamens moeten worden aangepast, motorfietsbestuurders zullen helmen moeten aanschaffen en autobestuurders moeten kinderzitjes installeren voor het vervoer van kinderen.

Daarnaast is er nog sprake van enkele uitvoeringsmaatregelen die aangepast moeten worden, zoals voorwaarden voor rijscholen, daar waar het gaat om parkeren voor minder validen en daar waar het gaat om de fysieke verkeersinfrastructuur.

Deel dit artikel