Nieuws van Bonaire

Wijzigingen aanspraken Zorgverzekering BES per 1 januari 2019

  zkv bonaire

Het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) informeert dat per 1 januari 2019 de Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES op een aantal onderdelen is gewijzigd. Dit gebeurt in samenhang met wijzigingen in het basispakket Zorgverzekeringswet dat in Europees Nederland geldig is.

Het gaat om verduidelijking van een aantal aanspraken en om nadere voorwaarden van enkele bepalingen.

Niet en wel vergoed

Zo wordt verduidelijkt dat een arbeidsongeschiktheidsonderzoek geldt als een geneeskundige keuring. Het wordt niet vergoed, omdat geneeskundige keuringen niet vallen onder huisartsenzorg.

Wel vergoed worden sterilisatie voor man en vrouw, dieetpreparaten die door een diëtist worden voorgeschreven, en oefentherapie bij COPD.

De vergoeding van de repatriëringskosten van een overleden verzekerde geldt ook voor vervoer tussen de eilanden van Caribisch Nederland.

Verlaging
De eigen bijdragen voor orthopedisch en allergeen schoeisel zijn verlaagd. Verzekerden van 16 jaar of ouder betalen $50 per kalenderjaar, verzekerden jonger dan 16 jaar betalen $25 per kalenderjaar.

Uitbreiding
Voor zittend ziekenvervoer – niet per ambulance – is de aanspraak uitgebreid: voor oncologische patiënten en nierpatiënten wordt ook het vervoer voor consulten, onderzoeken en controles vergoed.

Informatie

Het informatieboekje “Wie is verzekerd bij het ZVK? Wat vergoedt de zorgverzekering?” geeft een beknopte samenvatting van de aanspraken die ZVK-verzekerden hebben.

Gedetailleerde informatie over de zorgverzekering en de aanspraken die rechtsgeldig op basis van Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES gemaakt kunnen worden, is te vinden op de website: www.zvkcn.nl onder ‘Zorgaanspraken’.

Deel dit artikel