Nieuws van Bonaire

Dag van kandidaatstelling kiescolleges voor de Eerste Kamer aanstaande

Op 20 maart 2019 kunnen Nederlanders in Caribisch Nederland hun stem uitbrengen op kandidaten voor de kiescolleges voor de Eerste Kamer. De dag van kandidaatstelling voor de kiescolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is op maandag 4 februari 2019. Op deze dag leveren kandidaten een kandidatenlijst in bij het centraal stembureau van het betreffende openbaar lichaam. Daarnaast gelden de volgende eisen voor kandidaatstelling.

Kandidaten
Voor lidmaatschap van een kiescollege is het Nederlanderschap vereist. Men moet ingezetene zijn van het openbaar lichaam, minimaal achttien jaar zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Kandidatenlijsten
De kandidatenlijsten moeten door de politieke partijen of individuele kandidaten op 4 februari 2019 tussen 09:00 uur en 17:00 uur worden ingeleverd bij het centraal stembureau van het openbaar lichaam voor de verkiezing van de leden van de kiescolleges. De kandidaten kunnen op 4 februari terecht bij:

 • Bonaire
  • Passangrahan, Plasa Reina Wilhelmina 1, Tel: +599 717 5332
 • Sint Eustatius
  • Census Office, Chapel piece Road 1, Tel: +599 318 2027 of + 599 318 2497
 • Saba
  • Census Office, Power Street 1, Tel: +599 416 3497 of +599 416 3582


Ondersteuningsverklaringen
Tevens dienen de politieke partijen per kieskring (openbaar lichaam) een minimumaantal van tien ondersteuningsverklaringen in te leveren bij de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden voor het kiescollege van de Eerste Kamer. De verklaringen zijn ondertekend door kiezers die in de kieskring (het openbaar lichaam) wonen waarvoor de kandidatenlijst wordt ingeleverd. De kiezer die een ondersteuningsverklaring wil indienen, vult hiervoor een formulier in op het kantoor van het openbaar lichaam. Ook toont degene hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar van het openbaar lichaam. Kiezers kunnen van maandag 21 januari tot en met maandag 4 februari 2019 hun ondersteuningsverklaring afleggen.

Waarborgsom
Omdat het de eerste keer is dat er een kiescollegeverkiezing wordt gehouden, moet voor elke kandidatenlijst die wordt ingeleverd een waarborgsom van 225 USD worden betaald aan het openbaar lichaam. Op de dag na de kandidaatstelling houdt het centraal stembureau een zitting tot het onderzoeken van alle vereisten voor de kandidaatstelling in iedere kieskring. Deze waarborgsom wordt terugbetaald als bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau blijkt dat het stemcijfer van de lijst 
minimaal 75% van de kiesdeler bedraagt. De waarborgsom dient te worden overgemaakt op de daartoe bestemde rekening van het openbaar lichaam:

 • Rekeningnummer Bonaire

Banknummer:                    301.002.03

T.n.v.:                                  Openbaar lichaam Bonaire

Adres banknummer:         J.A. Abraham Blvd. 27

Bank:                                  MCB (Bonaire) N.V.

Adres bank:                       Bulevar Gobernador N. Debrot # 70

Swiftcode:                          MCBKBQBN

Omschrijving:                    Waarborgsom kandidaatstelling KK2019

 • Rekeningnummer Sint Eustatius

WIB BANK  ACCOUNT: 32487505

T.n.v.: Island-reciever St. Eustatius 

SWIFTCODE: WISBSXSM

 • Rekeningnummer Saba

Banknummer: Nr. 80004608
T.n.v.: Island Receiver
Adres: The Bottom, Saba
Bank: Windward Islands Bank Ltd.
Swift BIC: WISBSXSM

Omschrijving: Borgstelling ERV 2019

RCN voert de voorlichtingscampagne uit in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De openbare lichamen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen.

Op www.rijksdienstcn.com/kiescollege2019 vindt u relevante achtergronddocumentatie en uitgebreide informatie over de Eerste Kamer, de kiescolleges, het stemproces en kandidaatstelling.

Deel dit artikel