Nieuws van Bonaire

KvK-voorzitter Huub Groot: ‘Wij mogen er trots op zijn wanneer wij als ondernemer op Bonaire het hoofd boven water kunnen houden!’

Kralendijk, 20 januari 2019 – Op donderdag 17 januari j.l. vond de jaarlijkse nieuwsjaarsborrel van de KvK plaats. Een speciale editie dit jaar met inspirerende speeches van voorzitter Huub Groot en huidig directeur Dick ter Burg.

Ondernemen op Bonaire is niet eenvoudig, startte de voorzitter zijn speech. Veel van de ondernemers dragen meerdere petten binnen hun organisatie – een duizendpoot zijn is onontkoombaar. Dit is inherent aan het ondernemerschap, maar op Bonaire wordt dit wel meer vereist. Ondernemers hebben hier te maken met een micro economie met macro uitdagingen, een vorm van ondernemen (en leven) wat voor veel andere landen vaak niet te omvatten is. Daar komen de invloed van de Rijksoverheid, de Rijkswet, lokale wetgeving en instabiliteit van het lokale bestuur van de afgelopen 8 jaar nog bij. Dagelijkse uitdagingen zijn alom op het eiland, ook buiten het ondernemen zelf. Kritisch blijven is belangrijk en een jaarwisseling is dan ook het uitgelezen moment voor zelfreflectie, om binnen je onderneming alles te analyseren, kijken waar je staat om nog beter resultaat te boeken en nog trotser op je eigen onderneming te worden. “We mogen allemaal trots zijn wanneer je onderneemt op Bonaire, wanneer je als ondernemer je hoofd boven water kunt houden. Op een sociaal en economisch verantwoorde manier je bedrijf runnen, je bedrijf zo leiden dat dit goed is voor je organisatie en voor een beter Bonaire in het algemeen”, sluit de heer Groot af, voordat hij het woord overdroeg aan KvK directeur Dick ter Burg.

In zijn speech blikte de heer ter Burg terug op een jaar van wederom hard werken, kansen pakken, maar ook kansen die zijn blijven liggen het afgelopen jaar. De directeur doelde hier voornamelijk op het Strategisch Toeristisch Masterplan. Ook het Blue Destination programma, dat uit Strategisch Toeristisch Masterplan is voortgevloeid, werd besproken. In zijn vooruitblik deelde de directeur wat er het komend jaar te wachten staat op politiek en economisch vlak, en uiteraard de plannen van de KvK zelf voor 2019.

De borrel was ook een moment van afscheid. De heer ter Burg deelde mee dat hij in maart de Kamer zal verlaten. Daarnaast is het termijn van bestuursleden Evert Piar, Nina den Heyer en Tim Verheul afgelopen. Allen werden op bijzondere wijze bedankt voor hun inzet en harde werk van de afgelopen jaren. Met het afscheid van drie bestuursleden werden drie nieuwe bestuursleden verwelkomd: Leonard Domacasse, Jeaniro Balentien en Iban Spijkers. Over de opvolger van de heer ter Burg is tijdens de borrel nog niets bekend gemaakt en zal naar verwachting spoedig volgen.

Ondanks het afscheid was er genoeg ruimte voor feestelijkheid, proosten en netwerken. Er kan teruggekeken worden op een zeer geslaagde nieuwjaarsborrel en vooruit gekeken op een nieuw jaar met mooie uitdagingen. Het team en bestuur van de KvK wil ieder die is gekomen hartelijk bedanken voor hun komst.

Deel dit artikel