Bonaire

Beter Nederlands voor een betere toekomst

Vorige week is op 8 lagere scholen Pienter in Taal weer begonnen: extra lessen Nederlands voor geselecteerde kinderen van groep 8. Twee keer per week, na school 2 uur Nederlandse les. Een jaar lang. Gratis.

Pienter in Taal werd een jaar geleden opgericht om de overstap naar de middelbare school te vergemakkelijken en de toekomstmogelijkheden van de kinderen op Bonaire te vergroten. De meeste kinderen op Bonaire spreken thuis geen Nederlands. Hun moedertaal is Papiaments, Spaans of een andere taal.

Veel kinderen op het eiland spreken drie of zelfs meer talen. Vanzelfsprekend beheersen ze het Nederlands minder goed dan de kinderen in Nederland. Toch moeten ze dezelfde, Nederlandstalige examens afleggen. Want het onderwijs op Bonaire is wel grotendeels in het Nederlands. Vooral in het voortgezet onderwijs.

Sinds januari vorig jaar krijgen geselecteerde kinderen het laatste halfjaar van groep 8 en het eerste halfjaar van de brugklas extra lessen Nederlands. De eerste resultaten zijn goed. Na een jaar vertellen zowel de kinderen als de cijfers een positief verhaal: leerlingen beheersen het Nederlands beter en halen betere resultaten.

Pienter in Taal wordt gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Het is een project van de Stichting Lezen en Schrijven Bonaire.

Volg het project op Facebook: Pienter in Taal

1200
Deel dit artikel