Bonaire

Staatssecretaris Knops draagt gerenoveerde pieren over aan gezaghebber Rijna

Foto OLB

Foto OLB

Kralendijk – Op 9 januari heeft Staatssecretaris Raymond Knops de gerenoveerde pieren van Kralendijk overgedragen aan gezaghebber Rijna van het OLB. De pieren zijn in opdracht van het ministerie van I&W het afgelopen jaar grondig gerenoveerd en kunnen weer vele jaren mee.

Rocargo

De pieren waren door stormschade en achterstallig onderhoud in zeer slechte staat en in feite niet meer geschikt om de grote schepen aan af te meren. Nadat in 2015 het geld voor de renovatie beschikbaar is gekomen is een Stuurgroep Zeehavens ingesteld onder voorzitterschap van gezaghebber Rijna met daarin meerdere gedeputeerden en directeuren van het OLB samen met de directeur Maritieme zaken van het Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat en Port of Amsterdam International als adviseur en projectleider.

“De Stuurgroep was een gouden greep” aldus de heer Rijna. “Het is best een ingewikkeld proces waarbij er vanuit Bonaire en Nederland moet worden samengewerkt. Door de video-conferences die we als Stuurgroep hielden is er beter begrip voor elkaars situatie ontstaan en is er hard en grondig samen gewerkt aan het organiseren van de renovatie. Ik heb dan ook met erg veel genoegen de pieren weer voor gebruik van de staatssecretaris over genomen. Dit smaakt naar meer en wellicht kan de Zuidpier met dezelfde partijen worden verlengd”.

Bijzonder aan de renovatie van de Zuidpier is dat de aantasting van de betonconstructie en de stalen palen waar de pier op rust op een zeer innovatieve wijze is ondervangen. Dit is gebeurd door het toepassen van carbonstaven en glasvezel ter vervanging van het betonstaal. Het grote voordeel is dat deze materialen niet roesten. Behalve de renovatie is er ook een grote meerpaal (Dolphin) geplaatst waardoor de grote zeeschepen beter en veiliger kunnen afmeren.

De middenpier is niet alleen gerenoveerd maar ook aangepast zodat de containerschepen van de firma Don Andres daar beter en veiliger kunnen lossen.

Het werk is uitgevoerd door de fa. Knol uit Akkrum die via RMD, haar Bonairiaanse partner, er voor heeft gezorgd dat heel veel werk  door lokale bouwvakkers is uitgevoerd. De innovatieve werkmethode met carbonstaven is aangedragen en uitgevoerd door een andere partner te weten de fa. SealteQ.

Bij een boottocht, met de boot met de glazen bodem, zagen de bouwers dat er een enorme rotzooi op de zeebodem lag in de wateren rond de haven en ook bij Klein Bonaire. Vooral veel autobanden. Voor Jurgen Jongenelen van Arcadis, die een half jaar op Bonaire was als directievoerder bij het project, was dit aanleiding voor actie. Met Stinapa heeft hij het idee om iets te doen aan deze vorm van bodemverontreiniging uitgewerkt tot een plan van aanpak. Stinapa gaat in het weekend van 19 en 20 januari met een groot aantal vrijwilligers (duikers) deze verontreiniging te lijf. Het ingezamelde afval zal door Selibon (afvalverwerker) gratis worden opgehaald en afgevoerd. Het voor de schoonmaak actie  benodigde geld is bijeengebracht door de bij de bouw betrokken bedrijven Knol GWW en haar partners SealteQ,  Aquatech, RMD, Arcadis en Port of Amsterdam International.

De directeur van Port of Amsterdam International heeft gisteren namens deze bedrijven een cheque van 11.000 USD aan Arjen de Wolff, de directeur van Stinapa, overhandigd. “Wij zijn ontzettend blij met dit initiatief van de bouwers” aldus de Wolff. “Het is ons ook al jaren een doorn in het oog en wij zijn blij dat we het nu kunnen aanpakken in dit jubileumjaar van Stinapa. Ik weet zeker dat we hier veel duikers een plezier mee doen en wat nog belangrijker is dat het mooie onderwater natuurpark er weer een stuk beter van wordt.”

Foto OLB

Deel dit artikel