Welzijn & Zorg

OPINIE | Goede voornemens, ook voor de BES-eilanden?

Door Robert Smaal

Kralendijk – De eerste week van januari is aangebroken. Traditioneel een tijdstip van goede voornemens waarbij het onderwerp afvallen steeds vaker genoemd wordt. Deels komt dit door het toenemen van onze kennis over de nadelige gevolgen van overgewicht, zoals hart- en vaatziekten en suikerziekte (Diabetes Mellitus type 2). Structureel overgewicht is moeilijk om zelf goed aan te pakken.

Het meest effectief, ook voor de langere termijn, blijkt een zogenaamde Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Dit is een programma, waarbij verschillende zorgverleners meehelpen met het bereiken van het doel: afvallen op een gezonde en duurzame wijze. Denk hierbij aan een combinatie van een leefstijlcoach, een diëtist en een sportinstructeur en fysiotherapeut. Het ZorgInstituut adviseerde in 2009 al aan het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) dat het raadzaam is om de GLI op te nemen in de basisverzekering. Met ingang van 2019 is de GLI toegevoegd aan het basispakket in Europees Nederland. Dit betekent dat deze zorg toegankelijk is voor iedere verzekerde, ongeacht of deze aanvullend is verzekerd of niet.

Het huidige kabinet hecht duidelijk belang aan preventieve zorg. Dit is onder andere ook zichtbaar in het Nationaal Preventieakkoord, met als speerpunten stoppen met roken, aanpak van problematisch alcoholgebruik en afname van overgewicht. Dit project onder leiding van staatssecretaris Paul Blokhuis krijgt in 2019 ook een versie aangepast aan de lokale omstandigheden op de BES-eilanden: het Caribisch Preventieakkoord. De situatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is zeker voor wat betreft structureel overgewicht vele malen nijpender dan in Europees Nederland: zo heeft 6 van de 10 Caribische Nederlanders overgewicht, waarvan de helft in ernstige mate. Ruim 2 keer zoveel Caribische Nederlanders hebben ernstig overgewicht in vergelijking met het Europese deel van Nederland. Als de noodzaak en het nut voor een aanpak van overgewicht door het ministerie van VWS voor Europees Nederland wordt ingezien zou het logisch zijn dat (juist) op onze eilanden de GLI ook wordt toegevoegd aan de basisverzekering.

Helaas is de GLI echter voor Caribisch Nederland niet opgenomen in de basisverzekering van 2019. De noodzaak van een duurzame aanpak van overgewicht op de eilanden om secundaire problematiek en extra zorgkosten te voorkomen is duidelijk aanwezig. De toegankelijkheid van deze essentiële zorg wordt de bevolking van Saba, Sint Eustatius en Bonaire vooralsnog helaas ontzegd.

Robert Smaal is directeur/eigenaar van gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire.

Deel dit artikel