Nieuws van Bonaire

Apothekers gaan controleren op voorschrijven volgens de G-standaard

Apothekers gaan controleren op voorschrijven volgens de G-standaard

Kralendijk – Met ingang van 2019 werken apothekers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en ZVK samen ter bevordering van de kwaliteit van geneesmiddelen die gebruikt worden op de drie eilanden. Vanaf die datum worden alle voorgeschreven medicijnen gecontroleerd op basis van de G-standaard. Dit betekent dat de medicijnen zijn getoetst door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en zijn opgenomen in het Geneesmiddelenregister.

In Nederland – en ook Caribisch Nederland – worden medicijnen pas op de markt toegelaten na akkoord van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CGB). Deze onafhankelijke instantie bewaakt de kwaliteit, de werking en veiligheid van medicijnen en stimuleert juist medicijngebruik door de juiste patiënt. 

Welke medicijnen het CGB op de markt toelaat, wordt bijgehouden in het Geneesmiddelenregister. Een medicijn uit dit register is volgens de G-standaard.

Geneesmiddelenregister

Dankzij deze G-standaard weten patiënten, artsen en apothekers dat medicijnen getoetst zijn aan strenge criteria. Medicijnen die niet in het Geneesmiddelenregister staan, dragen niet bij aan verantwoorde en patiëntveilige gezondheidszorg. Dit geldt ook voor in onze regio geproduceerde en veelgebruikte medicijnen.

Rocargo

Het is in Nederland en op de BES-eilanden verboden om medicijnen te verstrekken die niet in het Geneesmiddelenregister staan. Vanaf 2019 mogen deze middelen niet meer geleverd worden.

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Dat kan er toe leiden dat een medicijn waaraan een patiënt gewend is niet meer verstrekt mag worden. De apotheker kiest dan in overleg met de voorschrijvende arts een ander middel. 

Het Geneesmiddelenregister bevat ruim voldoende geneesmiddelen om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de patiëntveiligheid te garanderen. 

Met controle van medicatie volgens de G-standaard werken het ZVK, artsen en apothekers samen aan een verantwoorde en patiëntveilige gezondheidszorg.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo