Nieuws van Bonaire

Sterilisatie m/v in Caribisch Nederland voortaan vergoed

Den Haag, 8 januari 2018 - Portret Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport Foto: Ministerie van VWS/ Phil Nijhuis
Portret Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en SportFoto: Ministerie van VWS/ Phil Nijhuis

Door René Zwart©

Den Haag – Sterilisatie voor zowel man als vrouw wordt in Caribisch Nederland met ingang van 1 januari vergoed door het Zorgverzekeringskantoor BES. Dat blijkt uit de Verzekerdenmonitor die minister voor Medische Zorg Bruno Bruins heeft gepubliceerd.

Aanleiding voor het besluit is het hoge abortuscijfer. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt de helft van de jaarlijks 450 zwangerschappen voortijdig afgebroken. Van de groep vrouwen die een abortus ondergaan heeft een groot deel, ruim 30 procent, een voltooid gezin. Verwacht wordt dat door het vergoeden van sterilisatie het aantal ongeplande zwangerschappen afneemt. In Europees Nederland is het mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten voor sterilisatie. Inwoners van Caribisch Nederland hebben deze mogelijkheid niet. Er worden meer wijzigingen doorgevoerd:

  • De opname van gesuperviseerde oefentherapie bij COPD wordt voortaan vanaf de eerste behandeling vergoed. Dat is nu pas vanaf het 21e levensjaar. Daarbij wordt net als voor het basispakket in Europees Nederland de aanspraak op ziekenvervoer anders dan per ambulance, uitgebreid. Per 2019 wordt de aanspraak niet meer beperkt tot het vervoer in verband met oncologische behandelingen of het ondergaan van nierdialyses maar vallen ook consulten, onderzoeken en controles eronder die nodig zijn voor oncologische behandelingen en nierdialyses.
  • Ook wordt de aanspraak voor vergoeding van farmaceutische zorg aangevuld. Om nu in aanmerking te komen voor een vergoeding moet de farmaceutische zorg zijn voorgeschreven door een behandelend arts, tandarts of verloskundige. Dieetpreparaten maken voor een bepaalde categorie verzekerden deel uit van farmaceutische zorg. In de praktijk worden deze verzekerden eveneens behandeld door diëtisten, die ook dieetpreparaten voorschrijven. Om die reden is de aanspraak aangevuld, zodat vanaf 1 januari diëtisten dieetpreparaten ook kunnen voorschrijven.
  • De eigen bijdragen voor orthopedisch schoeisel en allergeen schoenen zijn in het verleden vastgesteld op basis van de Nederlandse bedragen. Gebleken is dat deze eigen bijdragen niet geïnd kunnen worden, omdat de draagkracht van de inwoners van Caribisch Nederland niet toereikend genoeg is. Daarom worden de eigen bijdragen voor orthopedisch schoeisel en allergeen schoenen verlaagd tot bedragen die wel aansluiten bij de draagkracht van verzekerden en die daadwerkelijk inbaar zijn.
  • De aanspraak op repatriëring van het grondgebied buiten de BES-eilanden is aangepast. Vanuit deze aanspraak is het mogelijk om in het geval van overlijden buiten de BES-eilanden repatriëring van het stoffelijk overschot naar de vroegere woonplaats te vergoeden. Toch zou dit betekenen dat indien een inwoner bijvoorbeeld op Saba komt te overlijden, terwijl zijn wooneiland Bonaire is, repatriëring van zijn stoffelijk overschot niet vergoed zou worden, omdat de inwoner niet buiten het grondgebied van de BES-eilanden is overleden. Dit was destijds niet de bedoeling van de wetgever en is om die reden aangepast, zodat ook repatriëring tussen de BES-eilanden wordt vergoed.
  • Tot slot is een verduidelijking gemaakt op de aanspraak van huisartsenzorg. Op dit moment is geregeld dat de huisartsenzorg geen geneeskundige keuringen omvat. In de praktijk blijkt echter dat de huisarts wordt gevraagd om de arbeidsongeschiktheid van hun eigen patiënt te beoordelen. Dit is ongewenst, omdat sprake moet zijn van een vertrouwensrelatie tussen de huisarts en zijn patiënt. Om die reden is expliciet opgenomen dat arbeidsongeschiktheid onderzoek niet onder huisartsenzorg valt.
Deel dit artikel