Nieuws van Bonaire

Regels omtrent het afsteken van vuurwerk

REGELS OMTRENT HET AFSTEKEN VAN VUURWERK 

Kralendijk – In verband met de jaarwisseling wordt vanaf 31 december 2018 tot en met 1 januari 2019, een algehele ontheffing verleend van het verbod om vuurwerk af te steken zoals bepaald in artikel 31 sub b van de Algemene Politie Keur van Bonaire. 

Voor het afsteken van vuurwerk buiten bovengenoemde periode en voor het afsteken van “groot” vuurwerk, zoals pagara’s, is een vergunning vereist.

Het afsteken van vuurwerk mag niet plaatsvinden, binnen een straal van 250m. van zieken- en verpleeginrichtingen en gebouwen waar kerkdiensten worden gehouden. Het is ook niet toegestaan om vuurwerk af te steken binnen een straal van 250 meter van benzine pompstations en opslagplaatsen van ontplofbare en licht ontbrandbare stoffen. Het afsteken van vuurwerk dat de lucht in gaat mag niet plaatsvinden op een plaats die gevaar kan opleveren voor het vliegverkeer.

Ondanks deze algemene ontheffing blijft iedereen aansprakelijk voor eventueel letsel en schade toegebracht aan personen, dieren of goederen. Om schade en ongevallen te vermijden attendeert het Openbaar Lichaam Bonaire  een ieder om bij het afsteken van vuurwerk de nodige voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in acht te nemen. Bewaar alstublieft de nodige afstand bij het afsteken van vuurwerk. Steek het vuurwerk af zoals in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven en in geen geval vuurwerk te gooien naar personen of dieren.

Deel dit artikel