Nieuws van Bonaire

Boren van waterputten

Door Nos ta biba di naturalesa

Kralendijk – Het is op Bonaire verboden waterputten aan te leggen zonder vergunning van het bestuurscollege. Het maken van een waterput voor landbouw, tuinbouw en veeteelt is wel toegestaan. In de vergunningaanvraag moet worden vermeld wie de werkzaamheden verricht, wie de opdrachtgever is, waar en voor welk doel de put wordt geslagen en wat de maximale hoeveelheid water is die per dag kan worden opgepompt.

Zoet water is schaars op Bonaire. Dat geldt zeker voor grondwater. De overheid heeft in het verleden putten aangelegd in het buitengebied voor de kunukero’s. Recent zijn veel van deze waterputten gerenoveerd en van nieuwe windmolens voorzien. Dit putwater mag alleen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt worden gebruikt.

De zoetwaterlaag in de bodem drijft op de zoutwaterlaag, omdat zoet water lichter is dan zout water. De hoeveelheid zoet water is afhankelijk van de hoeveelheid regenwater die in de bodem zakt. Als het minder regent, wordt de zoetwaterlaag minder aangevuld en wordt het grondwater brak. Door het onzorgvuldig boren van een waterput kunnen de verschillende waterlagen vermengd raken waardoor het grondwater verzilt. Als teveel grondwater wordt opgepompt, kan de verzilting ook toeslaan. Bovendien daalt het grondwaterpeil, met als gevolg dat planten en bomen verdrogen.

Meer info: www.bibadinaturalesa.com

Deel dit artikel