Bonaire

Zwaar bedreigde zaagvis en kwetsbare zijdehaaien krijgen extra bescherming in het Caribisch gebied

Kralendijk – Vorige week hebben de Caribische landen afgesproken om nog twee soorten toe te voegen aan de bijlagen van het Protocol voor speciaal beschermde gebieden en soorten (het zgn. SPAW Protocol – Specially Protected Areas and Wildlife), het enige transnationale juridische instrument voor het milieu in het Caribisch gebied. Op aandringen van het Koninkrijk der Nederlanden hebben de bij SPAW aangesloten landen in de regio unaniem besloten om de groottand zaagvissen en zijdehaaien aan te bevelen voor bescherming onder de (bindende) SPAWregels .

“We zijn erg blij dat onze voorstellen op zoveel steun konden rekenen”, zegt Paul Hoetjes, coördinator natuurbeleid Caribisch Nederland van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). “Door deelname in het SPAW-protocol hebben de partijlanden de verplichting op zich genomen de bescherming van deze unieke dieren te waarborgen.”

Net vorige week verscheen een studie waarin de Groottand Zaagvis (Pristis pristis) wordt geclassificeerd als de elasmobranchen*-soort die het meest met uitsterven wordt bedreigd. Menselijke activiteiten zoals overbevissing en vernietiging van cruciale habitats zoals koraalriffen en mangrovebossen hebben deze achteruitgang veroorzaakt. In het geval van Zijdehaaien zijn de aantallen ernstig verminderd door overbevissing over de hele wereld en is nu bescherming nodig om verdere achteruitgang te voorkomen.

De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV) werkte nauw samen met het ministerie van LNV, leverde de wetenschappelijke input voor de voorstellen en zorgde ervoor dat deze in overeenstemming waren met andere internationale normen.

Irene Kingma, directeur van de NEV: “In 2015 begonnen we met het Koninkrijk der Nederlanden te werken aan de bescherming van haaien en roggen onder SPAW. We zijn erg blij met de voortzetting van deze samenwerking met de formulering van de voorstellen voor deze iconische soorten.”

“We zijn opgetogen om te zien dat deze twee zeer belangrijke soorten nu wettelijke bescherming kunnen krijgen in de Caribische Zee en kijken uit naar het opnemen van nog meer soorten op de SPAW bijlagen, zodat het Caribisch gebied een wereldwijd toevluchtsoord voor haaien en roggen kan worden”, aldus Tadzio Bervoets, leider van het door de Postcode Loterij gesteunde Save Our Sharks Project van de Dutch Caribbean Nature Alliance.

De goedkeuring van het voorstel is een belangrijke eerste stap in de richting van permanente opname in het protocol. In maart vindt de definitieve beslissing plaats op de SPAW-conferentie van de partijen, waarna de bescherming van kracht wordt.

Voor meer informatie over Save our Sharks, bezoek www.saveoursharks.nl of volg ons op www.facebook.com/SaveOurSharksNL of www.twitter.com/SaveOurSharksNL 

Achtergrond

* Haaien en roggen behoren tot de subklasse van de elasmobranchen (kraakbeenvissen).

Rocargo

Elasmobranchen helpen om onze mariene ecosystemen gezond en productief te houden. Als grote roofvissen leveren haaien en roggen een sleutelbijdrage aan het behoud van het natuurlijke evenwicht in de oceaan, de biodiversiteit en haar duurzaam gebruik. Alle beschikbare gegevens tonen aan dat het aantal haaien in het Caribisch gebied sterk is gedaald, een ontwikkeling die de grote afname van haaienpopulaties wereldwijd weerspiegelt. De Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) schat dat momenteel een kwart van de haaien en roggen met uitsterven wordt bedreigd, voornamelijk als gevolg van overbevissing en het verdwijnen van habitats.

Deel dit artikel