Politiek & Bestuur

Overheid wil eerlijke en rechtvaardige uitgifte erfpacht terreinen

De overheid implementeert regels en procedures die de uitgifte van de terreinen minder vatbaar moet maken voor eventuele corruptie. Foto: Harald Linkels
Luchtfoto Kralendijk foto HL

De overheid implementeert regels en procedures die de uitgifte van de terreinen minder vatbaar moet maken voor eventuele corruptie. Foto: Harald Linkels

Door Harald Linkels

1200

Kralendijk- Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is van mening dat de uitgifte van terreinen en erfpacht op een eerlijke en rechtvaardige manier gebeuren. Het BC gaat daarom de regels aanpassen om het huidige systeem te verbeteren.

De veranderingen zijn in lijn met aanbevelingen van de Rijksrecherche eerder dit jaar en rekening houdende met de behoeftes in de samenleving. De nieuwe regels en het beleid voor de uitgifte van terreinen en erfpacht worden in december van dit jaar voor goedkeuring aan de Eilandsraad aangeboden.

In het nieuwe systeem worden de taken en bevoegdheden over verschillende aangewezen medewerkers uitgesplitst. Binnen de organisatie worden checks and balances geïntroduceerd, zo krijgen meerdere medewerkers inzage in een dossier. Alle aanvragen worden op dezelfde manier behandeld. Het maakt dus niet uit of de aanvraag door een familielid, een bedrijf, een bestuurder of een ambtenaar is ingediend. Er worden regels opgesteld om speculatie met terreinen te voorkomen. Alle adviezen voor de uitgifte van gronden worden door de kwaliteitsmedewerker gecontroleerd.

Ondersteuning vanuit Rijk
In het bestuursakkoord heeft het Rijk hulp toegezegd voor de invoering van de nieuwe regels. Het Rijk stelt een deskundige op het gebied van grondzaken gedurende acht maanden ter beschikking van het OLB. Afgezien daarvan krijgen ambtenaren van het OLB een training in de nieuwe manier van werken. De maatregelen garanderen een rechtvaardige uitgifte van terreinen en erfpacht en een gelijke behandeling van iedereen. Burgers moeten de overheid kunnen vertrouwen. Met het nieuwe systeem kunnen burgers erop vertrouwen dat hun aanvragen op een eerlijke manier worden behandeld.

Rocargo

De uitgifte van terreinen op het eiland staat al jaren bloot aan kritiek. Verschillende (voormalige) politici beloonden zichzelf met de best gelegen erfpachtgronden, die vervolgens tegen forse winsten werden verkocht aan projectontwikkelaars. Het nieuw te implementeren systeem moet dit soort praktijken tegengaan.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo