Nieuws van Bonaire

Vreemdelingenketen houdt Mini Conferentie op Saba

 

Kralendijk – Op woensdag 28 november kwamen de ketenpartners in het vreemdelingenbeleid bij elkaar in een jaarlijkse Mini Conferentie op Saba. Voor het eerst vindt deze Mini-Conferentie plaats op Saba voorafgegaan door een bijzonder vreemdelingen ketenoverleg tussen Saba en Sint Eustatius op dinsdag 27 november. Ruim 45 deelnemers vanuit Saba, Sint Eustatius, Bonaire en Nederland hebben deelgenomen aan deze twee dagen van bijeenkomsten. De conferentie werd geopend door Gezaghebber van Saba Jonathan Johnson en Michiel Marchand van Korps Politie Caribisch Nederlands.

Het vreemdelingenketenoverleg wordt vier keer per jaar gehouden op Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Aan dit overleg nemen deel de Koninklijke Marechaussee (KMar), Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), Immigratie en Naturalisatie Dienst CN (IND CN), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Burgerzaken, Voogdijraad, Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) en Kabinet van de Gezaghebber. Vanuit Nederland waren vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Terugkeer & Vertrek en Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).

Dit jaar wordt het vreemdelingenketenoverleg afgesloten met een mini conferentie tussen de ketenpartners waarbij diverse onderwerpen worden besproken en die wordt afgesloten met werkafspraken die door IND CN KMar en KPCN worden getekend in een convenant. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren onder andere: knelpunten evacuees na de orkanen Irma en Maria, versterking van de samenwerking tussen de eilanden, bescherming van kinderen tijdens noodsituaties in de Caribische delen van het Koninkrijk, knelpunten waar de diverse diensten tegen aan liepen en wat nodig is voor de toekomst.

Tijdens het ketenoverleg op dinsdag 27 november werd de evaluatie van de Wet Toelating en Uitzetting (WTU-BES) besproken en is gesproken over aanpassing van de wet en regelgeving. Hierbij is gekeken naar onder andere het proces van grenstoezicht, vreemdelingenbewaring en terugkeer.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo