Bonaire

Meer huizen, huursubsidie en hypotheekgarantie eindelijk binnen handbereik

fundashon_cas_boneriano_fcb_bonaire (1)

Er lijkt eindelijk schot te komen in de noodzaak voor meer sociale woningen, de introductie van huursubsidie en een vorm van hypotheekgarantie.

Door Harald Linkels

Kralendijk- Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) hoopt dat binnen afzienbare tijd belangrijke mijlpalen worden verwezenlijkt als het gaat om de de woningmarkt op het eiland.

De positieve ontwikkelingen worden mede mogelijke gemaakt door het recente bestuursakkoord dat werd overeengekomen tussen het bestuurscollege en de regering in Den Haag. Drie concrete resultaten van de nieuwe afspraken zijn de bouw van 500 nieuwe ‘volkswoningen’, de introductie van een nieuwe vorm van huursubsidie en een ‘pilot-project’ voor de introductie van hypotheekgarantie.

Bonaire heeft al lang dringend behoefte aan niewe huurwoningen. Onderzoeken becijferden de vraag aan nieuwe huurwoningen op niet minder dan 1.200 eenheden. Het plan is nu om in tijdsbestek van 4 tot 5 jaar in elk geval 500 huurwoningen te realiseren. Het OLB heeft een immiddels locaties aangewezen waar de nieuwbouw kan worden gerealiseerd. Ook besloot de Eilandsraad eerder dit jaar de financering van wegen en andere infrastructuur, die nodig is voor de verwezenlijking van de projecten, op zich te nemen.

Regio Envelop
Het Nederlandse kabinet stelt vanuit de Regio Envelop 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van wegen bij de 500 sociale huurwoningen. De gelden waren al voor Bonaire gereserveerd, maar Staatssecretaris Knops hield nog even de hand op de knip totdat er concrete afspraken waren gemaakt over andere de kwaliteit van het bestuur op het eiland.

Volgens het BC heeft het ministerie van BZK verder 470.000 euro bijgedragen aan de bouw van de eerste 76 woningen die door de Fundashon Cas Boneriano worden gerealiseerd. Het OLB en het Rijk zouden nog werken aan een plan voor de totaalfinanciering van in totaal 500 woningen en de daarbij behorende infrastructuur.

Het Bestuurscollege zegt blij te zijn dat zij in het bestuursakkooord ook afspraken heeft kunnen maken met de Nederlandse regering dat er uiterlijk binnen twee jaar een nieuwe vorm van huursubsidie wordt geïntroduceerd.

De kans bestaat dat het Rijk deze kosten voor zijn rekening neemt. Het OLB heeft dan meer ruimte om te investeren in de bouw van nog meer sociale huurwoningen. In 2019 wordt een pilot op Bonaire 2019 gelanceerd voor hypotheekgaranties. Aan dat laatste wordt al enige jaren gewerkt, maar had toch meer voeten in aarde dan initieel gedacht.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo