Nieuws van Bonaire

Gezaghebber Rijna maakt kennis met staatssecretaris van Ark

Foto - Nico van der Ven

Foto – Nico van der Ven

Den Haag – Gezaghebber Edison Rijna is op de laatste dag van zijn werkbezoek aan Den Haag ontvangen door staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Tamara van Ark.

“We hebben het over allerlei aspecten op het gebied van sociale zekerheid en de arbeidsmarkt gehad. Uiteraard hebben wij uitgebreid gesproken over het sociaal minimum. Van mijn kant heb ik een beeld geschetst van de armoede op ons eiland en het belang van het vaststellen van het sociaal minimum. Mevrouw Van Ark is doordrongen van de ernst. Zij wil serieus werk maken van het bestrijden van de armoede en heeft daarvoor de eerste stappen gezet zoals de verhoging van de kinderbijslag met 50% en de verhoging van het minimumloon en daarmee ook de uitkeringen”, aldus gezaghebber Rijna na afloop van het gesprek.

“Verdere maatregelen zijn in voorbereiding. Ik vind overigens dat wij niet alleen maar naar Den Haag moeten kijken. We hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarom ben ik blij dat mede dankzij de steun van het ministerie de Centrale Dialoog in ere is hersteld. Daar kunnen werkgevers en vakbonden samen met de overheid bijvoorbeeld afspraken maken over het minimumloon en andere initiatieven bespreken die bijdragen aan het welzijn van de bevolking.” De ontmoeting met staatssecretaris Van Ark was niet alleen bedoeld als kennismaking, maar diende tevens ter voorbereiding op het werkbezoek dat zij begin januari samen met staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Bonaire brengt.

“Mevrouw Van Ark kijkt er naar uit. Ik vind het ontzettend belangrijk dat bewindslieden Bonaire bezoeken en dan niet alleen vergaderen met bestuurders, maar projecten bezoeken, de verhalen van maatschappelijke organisaties horen en als het even kan ook de wijken ingaan om met burgers te spreken. Dat zegt duizend keer meer dan alle rapporten bij elkaar”, aldus gezaghebber Rijna.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo