Nieuws van Bonaire

Versteviging van bestuur en nog betere dienstverlening

Het Openbaar Lichaam Bonaire is gesloten wegens feestdagen

Kralendijk – Het Bestuurscollege richt zich in het kader van het recent gesloten Bestuursakkoord op de versteviging van het bestuur en een dienstverlening die kwalitatief nog beter is dan de huidige. Bonaire is gebaat bij een bestuur dat in staat is de huidige problemen daadkrachtig en goed aan te pakken. Het bestuur moet consistent zijn in zijn beleid, ook al is dat soms lastig wanneer er verzet daartegen is. Consistent beleid is een voorwaarde om de nodige positieve verbeteringen voor Bonairianen te realiseren en zo de doelstellingen van het Bestuursakkoord te halen.

Het personeelsbestand van het OLB wordt gekenmerkt door enerzijds ambtenaren die binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Aan de andere kant beschikt het OLB niet over experts en kennis om op een efficiënte en effectieve manier een zo hoog mogelijke output te halen.

Het ambtenarenapparaat kan wat deze punten betreft verbeterd worden. Voorwaarde is wel dat de organisatie over voldoende menskracht beschikt en dat de juiste mensen op de juiste plekken worden ingezet. Ook moet er rekening worden gehouden met de kleinschaligheid van het eiland, en wat er binnen dat kader het beste en meest haalbare is voor Bonaire.

In februari 2019 wordt een begin gemaakt met een analyse van de organisatie en de gewenste aanpak. Het idee is dat de resultaten van de analyse in juni 2019 bekend zijn. Zoals in het Bestuursakkoord is opgenomen, vindt de versteviging van bestuur en de verbetering van de dienstverlening in nauwe samenwerking met het Rijk plaats. Het Rijk en het OLB stellen daarvoor de nodige middelen beschikbaar.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo