Nieuws van Bonaire

Vijf inspecteurs toezicht en handhaving naar nederland voor asbest training

Op de foto: het vertrek van de inspecteurs, waarbij de gezaghebber Edison Rijna hun alle succes toewenst en de bijeenkomst bij de omgevingsdienst die de training gaat verzorgen.

Kralendijk . Op 17 november zijn vijf inspecteurs van de directie Toezicht & Handhaving voor een training op asbest gebied naar Nederland vertrokken. Tijdens deze training ontvangen deze inspecteurs de nodige kennis. Zij ontwikkelen ook competenties om hun toezicht en handhavingstaken tijdens het saneringsproces van asbest naar behoren uit te kunnen voeren.

1200

De training wordt door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat gefinancierd en wordt door de Omgevingsdienst IJmond uitgevoerd. De training bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch deel van drie dagen, waarbij de inspecteurs verschillende asbestsaneringslocaties bezoeken.

Op verschillende plekken en gebouwen op Bonaire is asbest aanwezig. Om de situatie op Bonaire in kaart te brengen is onlangs in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek verricht bij de locatie “Oesterbaai”. Dit is ook gedaan bij de zgn. “hotspots” op Bonaire, waar clandestien asbest wordt gedumpt.

Dit onderzoek heeft geleid tot het in kaart brengen van alle mogelijke locaties op heel Bonaire waar asbest aanwezig kan zijn. Het rapport met de bevindingen is naar Rijkswaterstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. Aan de hand van dit rapport wordt er een plan opgesteld voor de sanering van asbest op Bonaire. Hiervoor is speciale expertise nodig. De experts moeten toezicht houden op asbest en het hele proces van sanering. Daarnaast handhaven zij het opslaan van asbestmateriaal.

Het is de bedoeling dat de vijf inspecteurs die de training volgen bij terugkomst het geleerde in de praktijk kunnen toepassen. De directie Toezicht en Handhaving heeft inclusief deze 5 inspecteurs inmiddels 28 inspecteurs trainingen en opleidingen laten volgen op verschillende handhavingsdomeinen. In totaal werken er 35 inspecteurs bij de directie Toezicht en Handhaving. De inspecteurs die nog geen trainingen hebben gevolgd, zullen dit volgend jaar doen.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo