Nieuws van Bonaire

De Janusz Korczak Prijs 2018 naar stichting Project

Janusz Korczak was de eerste pedagoog die eiste dat de grondrechten van het kind worden gerespecteerd. Een van de fundamentele rechten is:  “ Het recht van het kind om te zijn wie hij/zij is.”

Janusz Korczak Prijs 2018 is uitgereikt aan stichting Project in Bonaire. De jury is tot dit besluit gekomen op grond van de volgende overwegingen:

1200

De jongeren die bij Stichting Project komen zijn beschadigd en hebben veel te maken gehad met afwijzing in hun leven. Deze jongeren zijn vaak hun dromen allang verloren. Stichting Project biedt hen een nieuwe kans en gaat samen met hen op zoek naar waar hun krachten liggen. Stichting Project laat de jongeren zien dat zij hun dromen wel waar kunnen maken en geeft hen een zetje in de juiste richting.

De werkwijze die gehanteerd wordt, is de Forsa methode en heeft als hoofddoel dat de begeleiding en behandeling van de jongeren moet aansluiten bij de basisbehoeften aan structuur, veiligheid en vertrouwen. Zonder deze basisbehoeften kunnen jongeren zich niet optimaal ontwikkelen in deze wereld. Stichting Project creëert een plek waar jongeren dit wel kunnen ervaren en bijvoorbeeld sociale en cognitieve vaardigheden kunnen aanleren.

Inmiddels blijkt dat deze werkwijze werkt. Het lijkt erop dat de Forsa methode de sleutel is om met deze bijzondere doelgroep succesverhalen te realiseren. En deze sleutel, zo denkt de jury, sluit aan bij het gedachtegoed van Korczak.

De medewerkers  van stichting Project leven zich in in het kind en kunnen aansluiten bij waar het kind op dat moment is. Ze kunnen in de schoenen staan van de kinderen, kunnen denken en voelen als de kinderen en luisteren naar de kinderen.

Ook richting de jongeren ziet de jury de ideeën van Korczak duidelijk terug. Kinderen krijgen eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij het zelf leren oplossen van problemen. De jongeren leren ook elkaar aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Zij hebben inspraak in hoe zij vinden dat het gaat en hoe zij denken dat het beter of anders kan (evalueren).

De jury vindt dat deze bijzondere aanpak goed aansluit bij het gedachtegoed van Janusz Korczak. Door vertrouwen te geven krijgen zeer beschadigde jongeren hun vertrouwen terug. De jongeren ontdekken hun krachten en talenten en krijgen daarmee weer inzicht in hun eigen kunnen: ze krijgen hun eigenwaarde terug. 

De jury vindt dat Stichting Project Bonaire met deze manier van werken, waarbij jongeren tot hun recht kunnen en mogen komen, de Janusz Korczak Prijs 2018 van harte verdient.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo