Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege zet in 2019 vaart achter onderhoud wegen 

Dankzij de nieuwe verordering zijn de regels voor deelname aan het verkeer, na jaren voorbereiding, eindelijk weer helemaal up-to-date.

Het Bestuurscollege zet in 2019 nog meer vaart achter het onderhoud en de reparatie van wegen. De huidige staat van het wegennet op Bonaire is slecht te noemen. Naast het achterstallig onderhoud aan de wegen is de kwaliteit van wegen ook aangetast omdat op grote delen van het eiland een goede waterafvoer ontbreekt.  Bonaire beschikt niet over voldoende financiële middelen om de achterstanden weg te werken. Dat is de reden waarom het Bestuurscollege zich sterk heeft gemaakt voor een snelle aanpak van de problemen. In het Bestuursakkoord met het Rijk zijn afspraken gemaakt om met extra geld in 2019 te beginnen met een inhaalslag om wegen te verbeteren. 

Reparatie en renovatie zijn dringend noodzakelijk. Niet alleen vanuit maatschappelijk en economisch belang maar ook uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, regionale ontwikkelingskansen en volksgezondheid. Het gaat niet alleen om achterstallig onderhoud van de reeds verharde wegen, er is ook een enorme achterstand in de verharding van wegen. Met name in grote delen van reeds bebouwde (woon)gebieden zijn de wegen nog steeds onverhard.

Gedurende vele jaren zijn op Bonaire weinig voorzieningen getroffen voor de afvoer van hemelwater. Het gevolg hiervan is dat vele gebieden wateroverlast hebben, dit heeft grote nadelige gevolgen voor de wegen. Daarom is er ook afgesproken dat er een Waterbeheerplan wordt gemaakt voor Bonaire zodat de problemen inzichtelijk worden en opgelost kunnen worden. 

In het Regeerakkoord heeft het Kabinet Rutte III afgesproken dat er jaarlijks structureel 2.75 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld aan Bonaire voor het onderhoud en herstel van wegen. Bonaire krijgt eenmalig een bedrag van 3 miljoen euro voor het onderhoud aan wegen in de buurt van drie scholen die veel stofoverlast hebben van de onverharde wegen. Zodra alle plannen zijn goedgekeurd, kan vanaf juni 2019 de schop in de grond en kunnen de wegwerkzaamheden beginnen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo