Nieuws van Bonaire

Vonnis Hof schept geen duidelijkheid over weigerende gezaghebbers

De ex-gedeputeerden Charles Woodley (links) en Derrick Simmons met hun advocaat Jason Rogers I Foto BES-reporter

Door René Zwart

Den Haag – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor de Caribische delen van het Koninkrijk heeft zich onthouden van een oordeel over de vraag of gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verplicht zijn door gedeputeerden genomen besluiten ter goedkeuring te tekenen terwijl die naar hun oordeel strijdig zijn met de wet of om andere redenen niet deugen.

Het Hof heeft vrijdag zonder inhoudelijk op het geschil in te gaan voormalig waarnemend gezaghebber van Sint Eustatius Julian Woodley in het gelijk gesteld. Die was in beroep gegaan tegen een eerder vonnis dat hij niet had mogen weigeren bij meerderheid genomen besluiten van het Bestuurscollege te tekenen. Die weigering maakte deel uit van een veel groter conflict tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de toenmalige coalitie.

Dat de rechtbank de betrokken gedeputeerden Charles Woodley en Derrick Simmons in eerste instantie in het gelijk stelde was vooral voor BZK een bittere tegenvaller. De gezaghebber – zich tussen twee vurend bevindend – had immers gehandeld op instructie van Den Haag dat de als eigenzinnig ervaren gedeputeerden onder de duim probeerde te krijgen. Reden waarom gezaghebber Woodley – opnieuw op aanwijzing van BZK – beroep aantekende.

Op 5 oktober vond op Sint Maarten de mondelinge behandeling van het hoger beroep plaats. De gedeputeerden hadden het Hof vooraf gemeld zich niet te verweren en ook niet aanwezig te zijn bij de zitting omdat zij geen belang meer bij een uitspraak hebben aangezien zij in februari door de Nederlandse regering zijn ontslagen, evenals gezaghebber Woodley. Het Hof heeft er daarom van af gezien het geschil inhoudelijk te beoordelen, maar op procedurele gronden een streep door het eerdere vonnis te halen. Daarmee lijkt ‘Den Haag’ aan het langste eind te hebben getrokken en zullen gezaghebbers – zeker als BZK dat opdraagt – makkelijker weigeren ‘bij het kruisje te tekenen’ als een besluit van de gedeputeerden de regering niet bevalt.

Het is voor alle betrokken partijen jammer dat het Hof zich zo formeel heeft opgesteld. Dat erkent overigens wel het belang van de kwestie die ‘de grenzen van Sint Eustatius overstijgt’, maar stelt in het vonnis dat toch vooral sprake is van een ‘intern conflict in een van de staatsmachten’. Voor de ex-gedeputeerden Woodley en Simmons heeft deze uitkomst nog een vervelende consequentie: zij zijn veroordeeld tot het betalen van ruim zesduizend gulden aan proceskosten.

Deel dit artikel