Nieuws van Bonaire

PCN congres over Verplicht Pensioen: door iedereen gewenst

Op de foto: de sprekers tijdens het congres, vlnr: Wietze Koopman, Angel Bermudez, Norwin Willem, Seraes Houben, Harald Linkels en Hans Kennis. Foto: PCN

Op de foto: de sprekers tijdens het congres, vlnr: Wietze Koopman, Angel Bermudez, Norwin Willem, Seraes Houben, Harald Linkels en Hans Kennis. Foto: PCN

Kralendijk- PCN kijkt terug op een succesvol congres over de mogelijke invoering van een verplicht pensioen. Onder een verplichte pensioenregeling moeten zowel werkgevers als werknemers bijdragen aan een spaarvoorzien die leidt tot extra inkomen na het bereiken van de pensioenleeftijd. Het thema is van belang omdat op de BES-eilanden veel mensen bij pensionering moeten rondkomen van slechts de AOV, welke ver ligt onder het bestaansminimum dat werd vastgesteld door zowel het Nibud als het bureau Regioplan.

Rocargo

Tijdens het congres, waarbij deelnemers aanwezig waren van alle 6 Nederlands Antilliaanse eilanden,  kwamen diverse sprekers aan het woord. Na een korte introductie van de dag door PCN voorzitter Harald linkels sprak Norwin Willem, secretaris van vakbondskoepel Usibo, over de langgekoesterde wens van de bonden om te komen tot een verplicht aanvullend pensioen op het eiland. Hans Kennis, van pensioenadviesbureau Montae Caribbean nam de deelnemers mee op een verkennning door het pensioenlandschap en schetste enkele benaderingen om de problematiek aan te vliegen.

Wietze Koopmans van consumentenorganisatie Unkobon gaf achtergrond informatie over de berekeningen welke door het Nibud en Regioplan waren gemaakt, als het gaat om budgetten die de diverse soorten huishoudens nodig hebben om van rond te komen.

Directeur van het zorgverzekeringskantoor Angel Bermudez, tevens oud-minister van Financiën van Aruba vertelde over de invoering van Landsverordening Algemeen Pensioen (LAP) op Aruba. De oud-minister gaf daarbij, op basis van de op Aruba opgedane ervaringen, waardevolle tips mee voor een eventueel systeem op de BES-eilanden.

Servaes Houben, voorzitter van de economenvereniging op Curaçao en werkzaam als actuaris bij Ennia Caribe gaf een achtergrondinformatie van onder meer de inspanningen om op Curaçao te komen tot een algemeen (verplicht) pensioen.

PCN voorzitter Harald Linkels kijkt met tevredenheid terug op het congres. “We hebben heel veel positieve feedback ontvangen van de deelnemers”, aldus Linkels. “De bijdragen van de diverse sprekers, ieder vanuit hun eigen invalshoek, werden beoordeeld als bijzonder interessant. De uitdaging wordt wel voor de sociale partners, om nu verder handen en voeten te geven aan een voorstel voor de invoering van een dergelijk verplicht pensioen”, zegt de PCN-voorzitter.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo