Bonaire

Er is een bestuursakkoord, nu is het tijd voor concrete actie

Er is een bestuursakkoord, nu is het tijd voor concrete actie

Kralendijk- Vanmiddag, woensdag 14 november werd in de Pasangrahan het bestuursakkoord getekend door Staatssecratris Raymond Knops van Binnenlandse zaken en Koninkrijksaangelegenheden (BZK) , de leden van het bestuurscollege, de eilandsraad en de gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Edison Rijna.

De ondertekening van het akkoord werd mogelijk door de aanname van het akkoord met 8 stemmen vóór het akkoord in een openbare eilandsraadvergadering welke dinsdagavond plaats vond. Alleen raadslid Clark Abraham (PDB) onthield zich van stemming.

Het akkoord maakt extra gelden vrij die via de regio envelop al voor Bonaire gereserveerd waren. Knops wilde die gelden echter pas echt beschikbaar stellen indien hij voldoende vertrouwen had in de plannen van het lokale bestuur.

Het bestuurscollege stelde, op aandringen van Knops, een lijst met prioriteiten op. Deze prioriteitenlijst is door BZK verder uitgewerkt en via het bestuurscollege doorgestuurd aan de eilandsraad. Het nieuwe bestuursakkoord beslaat een periode van vier jaar, met een tussentijdse evaluatie aan het einde van het jaar 2020. Het akkoord moet volgens Knops onder meer leiden tot zichtbare resultaten op het gebied van verkeer en infrastructuur, gezond voedsel en het creëren van voldoende betaalbare sociale woningen op het eiland.

Afspraken
In het akkoord worden verder afspraken gemaakt over de versterking van het ambtelijk apparaat, bijscholing van ambtenaren en bijstand door Nederlandse ambtenaren. Een speciale programmamanager moet zorgen dat de afspraken in het akkoord ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dhr. Knops vindt niet dat er sprake is van ingrijpen door Den Haag. Het bestuurscollege en de eilandsraad zijn akkoord met de afspraken en blijven ook in functie. Er is een bestuursakkoord, nu is het tijd voor concrete actie

Volgens eilandsraadslid Clark Abraham, die zich onthield van stemmen, krijgt Den Haag met dit bestuursakkoord wél heel veel te zeggen. “We geven de regie weg en zetten de eilandsraad buitenspel, want de programmamanager legt verantwoording af aan Den Haag, niet aan mij.” Dhr. Abraham vindt het onbegrijpelijk dat Nederland niet wacht tot na de verkiezingen in maart 2019.

De stemmen van oppositiepartij MPB vóór het akkoord, riepen in eerste instantie nogal wat vragen op. “Toch is het wel logisch” zegt partijleider Elvis Tjin Asjoe in gesprek met Bonaire.Nu. “In het akkoord staan allemaal dingen waarin we, vanuit de oppositie, al lang op aandringen. Er komen, dankzij het akkoord, dingen tot stand die van belang zijn voor het eiland en de bevolking”, aldus Tijn Asjoe. Tjin Asjoe meent dat het juist raar zou zijn geweest als de MPB niet zou hebben meegestemd. “Alle raadsleden van de MPB waren vrij om te stemmen naar eigen eer en geweten. Uiteindelijk hebben we alledrie voorgestemd”, zegt Tjin Asjoe.

De politicus meent dat het akkoord niet neerkomt op een indirect ingrijpen van Nederland. “Er zijn nu gewoon goede afspraken gemaakt. Elke regering die komt te zitten na de verkiezingen van maart 2019, zal langs de lijnen van dit akkoord moeten werken” meent Tjin Asjoe die dat een goede zaak zegt te vinden. Er is een bestuursakkoord, nu is het tijd voor concrete actie

Tijdens de ondertekening van het bestuursakkoord vond er een stil protest plaats door een kleine groep mensen. Zij waren zeer teleurgesteld in hun gekozen bestuurders. Toch lijken veel Bonairianen blij te zijn met de koers die Nederland nu inzet, denkt ook Abraham. “Het huidige bestuurscollege is een samenraapsel van politiek afgesplitste eenlingen zonder nog enige relatie met de eerdere verkiezingsuitslag. Ze krijgen al anderhalf jaar niets gedaan en hebben geen enkel draagvlak meer onder de bevolking”, aldus Abraham.

Deel dit artikel