Nieuws van Bonaire

Centrale Dialoog Bonaire nieuw leven ingeblazen

Oud VNO-NCW topman Jan-Willem van den Braak gaat polderen op Bonaire.

Oud VNO-NCW topman Jan-Willem van den Braak gaat polderen op Bonaire.

Den Haag – Voormalig directielid van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Jan-Willem van den Braak is gevraagd de Centrale Dialoog Bonaire – een overleg tussen vakbonden, werkgevers en overheid over sociaal economische onderwerpen – nieuw leven in te blazen.

Het periodieke overleg waar onder meer gesproken werd over arbeidsverhoudingen, sociale zekerheid en armoedebestrijding is om uiteenlopende redenen verzand. Het eilandbestuur en de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging hebben ingestemd met het voorstel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een externe procesbegeleider aan te stellen om het periodiek overleg vlot te trekken.

Van den Braak die 20 jaar lid is geweest van de Sociaal-Economische Raad (SER) introduceerde in 2010 op verzoek van de toenmalige regering Eman een Arubaanse variant van het Hollandse poldermodel, de ‘Sociale Dialoog’. Op Bonaire heeft hij inmiddels verkennende gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. ,,De constructieve opstelling tot nu toe geeft goede hoop voor een spoedige herstart van de Centrale Dialoog”, aldus de procesbegeleider.

Op 15 november wordt een eerste ronde tafelconferentie gehouden. Het is de bedoeling concrete afspraken te maken over de opzet van de Centrale Dialoog in de toekomst. Ook het evenwichtig verdelen van de zetels over de verschillende geledingen is gespreksonderwerp. Die zijn thans verdeeld over USIBO, BBE, BONHATA, BHG, het Openbaar Lichaam en fr Kamer van Koophandel. Daarnaast wordt betrokkenheid van het ministerie van SZW in de Centrale Dialoog besproken.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo