Nieuws van Bonaire

Werkgeverspremies Caribisch Nederland met ingang van 1 januari 2019 omlaag

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken I Foto Nico van der Ven
Werkgeverspremies Caribisch Nederland  met ingang van 1 januari 2019 omlaag

Staatssecretaris Tamara van Ark of Sociale Zaken I Foto Nico van der Ven

De nieuwe werkgeverspremies voor Caribisch Nederland zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verlaagt de premies van 18,4% naar 13,4% per 1 januari 2019. Op deze manier kunnen de lonen stijgen en gaat de koopkracht omhoog.

Door de structurele verlaging van de werkgeverspremies kunnen werkgevers de salarissen verhogen, zonder dat de loonkosten toenemen. De loonruimte die ontstaat verschilt per situatie en bedraagt tussen de 3,4 en 4,4%, afhankelijk van of de werkgever pensioenpremie afdraagt. Het is de bedoeling dat werkgevers deze ruimte volledig doorberekenen in de lonen van hun werknemers.


Stijging minimumloon
Het Wettelijk Minimum Loon (WML) stijgt per 1 januari 2019 met 5% bovenop de inflatiecorrectie. Werkgevers zijn met ingang van 1  januari 2019 dus wettelijk verplicht om werknemers die momenteel het minimumloon verdienen, 5% meer te betalen. De uitkeringen onderstand, AWW en AOV stijgen vervolgens mee met het minimumloon. De exacte bedragen worden in de loop van november door het ministerie van SZW bekend gemaakt.

Deel dit artikel