Nieuws van Bonaire

Wachtlijst verzoeken voor taxi-en autobusvergunningen wordt aangepakt

Kralendijk – Het eilandbestuur van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft een nieuwe Commissie Openbaar Vervoer (COV) aangesteld. Het doel van deze commissie is om advies uit te brengen m.b.t. taxi- en autobusvergunningen. De laatste tijd vond het verlenen van deze vergunningen niet binnen de vastgestelde termijn plaats. Daarom is de COV begonnen met de wachtlijst op een meer regelmatige basis aan te pakken v.w.b. taxi- en autobusvergunningen.

Als er personen zijn die in het verleden een verzoek hebben ingediend voor een vergunning zoals hierboven omschreven en geen antwoord hebben gekregen op hun verzoek, maar nog steeds geïnteresseerd zijn in zo’n vergunning, kunnen zij zich melden bij het kantoor van de Commissie Openbaar Vervoer. Het kantoor is gevestigd in het gebouw van het Bestuurscollege op de begane grond aan de Plasa Reina Wilhelmina 1. De volgende documenten dienen te worden overlegd: 

  • Kopie sedula (ID) of paspoort
  • Kopie rijbewijs
  • Bewijs vervoermiddel om het werk uit te voeren
  • Verklaring omtrent het gedrag
  • Certificaat toeristengids
  • Verzekeringsbewijs vervoermiddel 

De laatste dag waarop deze benodigde documenten ingediend kunnen worden is 5 december 2018. Ingeval u deze documenten niet vóór de vastgestelde datum heeft ingediend, gaat de COV ervan uit dat u niet langer geïnteresseerd bent in de betreffende vergunning en uw naam wordt automatisch van de wachtlijst verwijderd.

Het COV-kantoor is elke woensdag open van 14.00 u. tot 16.30 u. in het gebouw van het Bestuurscollege op de begane grond.

Deel dit artikel





Rocargo