Nieuws van Bonaire

CDA en D66 vragen door over deal met Venezuela opheffen grensblokkade ABC-eilanden

Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA)

Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA)

 

Rocargo

Door René Zwart©

Den Haag – De Tweede Kamerleden Martijn van Helvert (CDA) en Sjoerd Sjoerdsma (D66) doen een nieuwe poging om te achterhalen hoe het akkoord dat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in april met Venezuela heeft gesloten tot stand is gekomen. De twee hebben daarover schriftelijke vragen aan de bewindsman gesteld.

Van Helvert en Sjoerdsma willen vooral weten of Blok of diens ministerie op de hoogte waren van het besluit van de Europese Unie tegen de Venezolaanse vicepresident Tareck El Aissami persoonsgerichte sancties af te kondigen. Met hem ondertekende Blok tijdens een door de Venezolaanse regering geregisseerde, rechtstreeks op de staatstelevisie uitgezonden ceremonie de overeenkomst over het opheffen van de grensblokkade met Aruba, Curaçao en Bonaire.

De Kamerleden vragen Blok ook of het ,,gerechtvaardigd is een grensakkoord met je buurland te sluiten met een mensenrechtenschender?” Ook willen ze weten of vooraf is nagegaan of het akkoord mogelijk in strijd met internationale mensenrechten is. Tevens vragen ze of het terugsturen van Venezolaanse vluchtelingen en de toelating van de omstreden Carlos Mata Figueroa als Consul van Aruba deel hebben uitgemaakt van de deal..

Van Helvert en Sjoerdsma voelden Blok eerder deze maand tijdens een algemeen overleg over de kwestie al stevig aan de tand. Diens antwoorden lieten zo veel vragen open dat de twee het nu schriftelijk proberen. Ze verlangen dat de minister een ‘procesbescheid’ aan de Kamer overlegt ,,waarin alle besluiten en relevante gegevens in volgorde worden gepresenteerd rondom de tot stand komen van het akkoord met El Aissami in combinatie met het besluit tot sancties van de EU tegen El Aissami.”

Vragen van de Kamerleden Van Helvert (CDA) en Sjoerdsma (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het akkoord met Venezuela:

 1. Bent u bekend met de uitzending van Zembla van 10 oktober 2018?
 2. Wanneer zijn de voorbereidingen voor het akkoord met  de Venezolaanse vicepresident Tareck El Aissami gestart op het ministerie?
 3. Wanneer werd het voornemen tot sancties tegen El Aissami vanuit de EU bekend bij het ministerie?
 4. Welke rol heeft het voornemen tot sancties tegen El Aissami gespeeld in de afweging om tot een akkoord te komen met hem?
 5. Op welke momenten is dit afwegingskader op het ministerie besproken in de beslissing om tot een akkoord te komen met el Aissami?
 6. Wat waren de resultaten of uitkomsten van de afzonderlijks gesprekken op het ministerie om ondanks de voorgenomen sancties toch tot een akkoord te komen met El Aissami?
 7. Is er bij de EU nagevraagd op wie de toekomstige sancties betrekking zouden hebben alvorens het akkoord te tekenen met El Aissami?
 8. Is intern advies gevraagd of het akkoord met El Aissami in strijd is met de internationale mensenrechten?
 9. Welke documenten hebben ten grondslag gelegen aan de beslissing om tot een akkoord te komen met El Aissami?
 10. Is de minister het eens met de constatering van de EU dat El Aissami verantwoordelijk is voor martelingen en folteringen ?
 11. Zo ja, is gerechtvaardigd om een grensakkoord met je buurland te sluiten met een mensenrechtenschender?
 12. Op 20 november 2018 organiseert het kabinet in Den Haag een Europees congres over persoonlijke sancties tegen mensenrechtenschenders. Welke impact heeft het akkoord tussen de minister en El Aissami op de uitkomst van dit congres?
 13. Is er bij de onderhandelingen ook gesproken over het terugsturen van illegale migranten door Aruba en Curaçao? En zijn er door de minister aan Venezuela voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld over hoe deze mensen moeten worden behandeld?
 14. Is tijdens de onderhandelingen rondom 7 april van de zijde van Venezuela geëist dat de benoeming van Carlos Mata Figueroa als Consul van Aruba door de minister zou worden goedgekeurd? Zo niet, waarom wordt deze kwestie door El Aissami dan nadrukkelijk genoemd tijdens de persconferentie?
 15. Kunt u een procesbescheid doen toekomen aan de Kamer waarin alle besluiten en relevante gegevens in volgorde worden gepresenteerd rondom de tot stand komen van het akkoord met El Aissami in combinatie met het besluit tot sancties van de EU tegen El Aissami.
Deel dit artikel