Politiek & Bestuur

Abraham (PDB): Financieel beleid BC onverantwoord

PDB Leider Clark Abraham is kritisch over het financiële beleid van het BC. Foto: Archif BES-Reporter.
Clark Abraham

PDB Leider Clark Abraham is kritisch over het financiële beleid van het BC. Foto: Archief BES-Reporter.

Door Harald Linkels

Kralendijk- Leider van de Partido Demokratiko Boneriano (PDB), Clark Abraham, vindt dat het bestuurscollege een onverantwoord financieel beleid voert. Dat verwijt Abraham het bestuurscollege in een brief die hij het College afgelopen week deed toekomen.

Abraham verwijst in de door hem gestuurde brief over de waarschuwingen van het College Financieel Toezicht (Cft) aan het adres van het lokale bestuur. Abraham zegt niet te kunnen snappen hoe het BC de situatie zover heeft laten komen.

Abraham wijst er vervolgens op dat het schenden van de termijnen waarbinnen bepaalde zaken moeten worden opgeleverd, ook implicaties heeft voor het vermogen van de Eilandsraad haar werk naar behoren te doen. Abraham wijst er op dat het de Eilandsraad is die de begroting vaststelt, bijstelt en de uitvoering ervan controleert.

Eilandsverordening geschonden
“De begroting moet op 15 november aanstaande bij de Minister liggen voor formele vaststelling, terwijl het concept nog niet eens aan de Eilandsraad is aangeboden. Dit is echt ongehoord”, aldus Abraham. Abraham wijst er ook op dat indien het BC de zaken voor wat betreft het budget van het Openbaar Lichaam niet tijdig op orde heeft, dit kan leiden tot de situatie waarbij Den Haag straks het budget voor het eilandsbestuur vaststelt. “Geen goede zaak”, meent Abraham. “De diverse eilandsverordeningen die dit proces regelen worden met de voeten getreden”.

Rocargo

In zijn brief stelt Abraham een negental vragen, waar hij graag antwoord op wil hebben van het bestuurscollege. Hij wil onder meer weten wanneer het BC de ontwerpbegroting denkt aan te bieden en de Eilandsraad en wil ook van gedeputeerde Ibi Martis weten welke maatregelen het BC neemt om herhaling van de chaotische tafarelen inzake het vaststellen van de begroting in de toekomst te vermijden.

Deel dit artikel