Nieuws van Bonaire

Gratis workshops en lezingen bij Mental Health Caribbean

Foto – Cees Beuzekom

Gratis workshops en lezingen bij Mental Health Caribbean 7 november 2018

Locatie Kaya Mendolssohn z/n

Op 8 november 2018 is de officiële opening van het behandelcentrum voor kind & jeugd van Mental Health Caribbean. In het kader van de opening organiseert Mental Health Caribbean op 7 november een aantal workshops voor u. Met als special guest Glenn Helberg, transcultureel kinder-jeugdpsychiater te Amsterdam.

De workshops zijn helemaal gratis en voor iedereen die geïnteresseerd is toegankelijk. U mag uw kinderen meenemen. We hebben de hele avond kinderactiviteiten waar uw kind(eren) gratis aan kunnen deelnemen. Hieronder een overzicht van de workshops en de tijden waarop de workshops starten.
17:00 inloop
17:30 Start kinderactiviteiten pannenkoeken bakken en filmavond

Kinderactiviteit leiders Herman Atsma, teamleider Mental Health Caribbean, Steven Visscher, assistent transmuraal begeleider, Mental Health Caribbean, Henk Weekers, transmuraal Begeleider, Mental Health Caribbean

18:00 kids’ skills
Inhoud workshop
Workshopleiders, Charissa Petronia, transmuraal begeleider en Kim Roels transmuraal begeleider bij Mental Health Caribbean

Kids’skills is een methodiek waarbij het belangrijkste doel is om kinderen een nieuwe vaardigheid te leren. Het aanleren van een nieuwe vaardigheid gebeurt binnen Kids skills in 15 stappen. Belangrijk is dat er een vertaalslag gemaakt wordt van een ‘probleem’ naar een ‘vaardigheid’ aanleren. Door dit te doen wordt er oplossingsgericht gewerkt met kinderen en ligt de focus op het positieve.
Mission possible
Mission possible is een methodiek dat bestaat uit 11 verschillende stappen. Het maakt gebruik van de filosofie van oplossingsgericht denken. Het helpt om doelen te stellen en om deze daadwerkelijk waar te maken

18.00 Ontwikkelingsfase van het puberbrein
Workshopleiders: Eugenie Curiel kinder- en jeugdpsychiater Mental Health Caribbean en Sanne Gruijtens Gz-psycholoog Mental Health Caribbean
Kinderen maken in de puberteit grote veranderingen door. Deze veranderingen gaan niet onopgemerkt: er is iets aan de hand met die hersenen. Hoe werkt het puberbrein? En vooral: wanneer is dit weer over?  Tijdens deze workshop krijgt u informatie over hoe de hersenen zich ontwikkelen, krijgt u een kijkje in de belevingswereld van de tiener en handvaten hoe je als ouder/ professional in de opvoeding en begeleiding hierop aan kan sluiten.

18:00 Systemisch werken
Workshopleider: Camilla Peters, systeemtherapeut Mental Health Caribbean
Systemisch werken betekent gezinsgericht werken binnen MHC Kind & Jeugd. Dit betekent dat er altijd rekening wordt gehouden met het gezinssysteem rondom de aangemelde client. Als ouders zorgen hebben over hun kind, heeft het hele gezin zorgen. Uitgelegd wordt:

  • Waarom een gezinstaxatie, ook wel gezinsonderzoek genoemd en wanneer komt er een gezinsbehandeling?
  • Hoe kan een gezinstherapeut de patronen binnen een gezin zichtbaar maken.  Hoe gaan de gezinsleden met elkaar om. Hoe komt een gezin tot verandering in het patroon wat niet goed (meer) werkt. Uitleg over hoe dit wordt behandeld op interactieve (creatieve) manieren.

19.00-20.30 Vaderrollen
Workshopleider: Glenn Helberg, Dr. Glenn Helberg, Transcultureel kinder-jeugdpsychiater, 1
e geneeskundige en regiebehandelaar van het ETT, Expertise Centrum Transculturele therapie te Amsterdam

Wat is er op onze eilanden gebeurd dat het erop lijkt dat sommige vaders die belangrijke voorwaarde voor samenleven met hun gezin lijken kwijt te zijn. Elke man heeft het vermogen om zich voort te planten.  Steeds weer opnieuw het wonder van de schepping. Wat gebeurt er met mannen dat zij aan het begin van die schepping zo’n belangrijke bijdrage leveren en als het kind er eenmaal is zij een minder belangrijke rol lijken te spelen in het leven van het kind. Terwijl de rol van de man, de rol van de vader zo belangrijk is. Deze workshop gaat over de belangrijke rol van de aanwezigheid van de man in het gezinsleven/ leven van het kind. Belangrijk voor de ontwikkeling van een volk dat op weg is stabiel en sterk te worden, te zijn.

Wij zien u graag verschijnen. Kom op tijd want vol=vol

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christine Alvarez +599-7170125, +599-7961307

Christine.Alvarez@mentalhealthcaribbean.com

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo