Nieuws van Bonaire

Caribisch Nederland krijgt volgend jaar jeugdstrafrecht

Caribisch Nederland krijgt volgend jaar jeugdstrafrecht

Door René Zwart

Den Haag – De wet zelf is er nog niet, maar volgend jaar wordt in Caribisch Nederland apart jeugdstrafrecht ingevoerd. Dat blijkt uit de openstelling van een vacature door het ministerie van Justitie en Veiligheid dat op zoek is naar een beleidsmedewerker voor de implementatie van jeugdstrafrecht op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

1200

,,Het huidige sanctiearsenaal voor jeugd is ontoereikend om vanuit strafrechtelijk en pedagogisch perspectief adequaat te reageren op strafbaar gedrag. De justitiële diensten kunnen daardoor onvoldoende ingrijpen in verder afglijden en constateren een verhoogde instroom van verharde criminele jongvolwassenen bij de volwassenreclassering en de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op Bonaire”, zo wordt de huidige situatie beschreven.

,,In 2019 zal er een apart jeugdstrafrecht voor Caribisch Nederland in werking treden. Hiermee wordt beoogd te voorzien in een passend instrumentarium en de situatie meer in lijn te brengen met internationale kinderrechtenbepalingen. De invoering van het jeugdstrafrecht vergt veel inzet van de (justitiële) ketenpartners. Bestaande structuren moeten opnieuw ingericht worden en nieuwe maatregelen moeten uitwerkt worden en ingebed in de keten. Ook vergt het kunnen werken met de nieuwe bepalingen opleiding van de medewerkers van de verschillende justitiële ketenpartners.”

Met de openstelling van de vacature loopt het ministerie vooruit op het wetgevingstraject. Het in de maak zijnde wetsontwerp moet eerst nog voor advies naar de Raad van State voordat het ter behandeling kan worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Die kijkt overigens wel reikhalzend naar dat moment uit. Juist vanuit de Kamer wordt er al geruime tijd op aangedrongen. Begin dit jaar deed minister Ferd Grapperhaus de toezegging er werk van te zullen maken.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo