Nieuws van Bonaire

Begroting Bonaire te laat

Begroting Bonaire te laat

Door René Zwart

Kralendijk – Het gaat het Bestuurscollege vrijwel zeker niet meer lukken de begroting voor 2019 op tijd vastgesteld te krijgen om deze binnen de wettelijke termijn aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te kunnen overleggen. De deadline daarvoor is 15 november, maar die datum lijkt niet langer haalbaar.

Uit een eerder deze maand door het College financieel toezicht naar het BC verzonden brief blijkt dat er tenminste 4 weken nodig zijn om de ontwerpbegroting door het Cft te laten toetsen en vervolgens door de Eilandsraad te laten vaststellen. Er zal eerder meer tijd nodig zijn want te verwachten valt dat het Cft wijzigingsvoorstellen zal doen alvorens een positief advies af te geven.

Volgens de wet had het BC de ontwerpbegroting uiterlijk 21 september bij het Cft moeten indienen. Deze had dan vorige week naar de Eilandsraad gestuurd kunnen worden. Nu dat niet is gebeurd is de vraag hoe het Cft zal reageren. Een woordvoerder laat weten dat het College morgen met een persverklaring komt.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo