Nieuws van Bonaire

Christenunie: Zo snel mogelijk een sociaal minimum voor Bonaire, St. Eustatius en Saba

Stieneke van der Graaf (CU) - Foto Nico van der Ven

Stieneke van der Graaf (CU) – Foto Nico van der Ven

De ChristenUnie wil dat er zo snel mogelijk een sociaal minimum wordt vastgesteld voor de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Daar heeft de ChristenUnie vandaag bij de behandeling van de begroting van de Koninkrijksrelaties op aangedrongen.

ChristenUnie Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf: “Ongeveer de helft van de mensen op deze eilanden leeft onder het bestaansminimum, blijkt uit recent onderzoek. De lonen en uitkeringen zijn veel lager dan in Europees Nederland, maar de kosten voor levensonderhoud zijn juist hoger. Mensen moeten soms wel drie banen hebben en dan nog komen ze nauwelijks rond. Dat is armoede en zo’n situatie willen we, juist als christelijke partij, niet voort laten bestaan.”

De Tweede Kamer dringt er al jaren op aan dat er een sociaal minimum wordt vastgesteld op de eilanden, zoals dat in Nederland ook is. Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden immers bij Nederland. Het onderzoek waarop zo’n bestaansnorm gebaseerd had moeten worden, is dit jaar eindelijk uitgekomen. Toch heeft het Kabinet nog geen norm voor een sociaal minimum willen vaststellen.

Het kabinet neemt wel een aantal concrete maatregelen die de positie van armen moet gaan verbeteren. Zoals: het verhogen van de kinderbijslag en de algemene ouderdomsverzekering en het verlagen van de kosten voor levensonderhoud, als wonen, boodschappen, water en elektriciteit. En er wordt gewerkt aan het versterken van de economie door te investeren in dragers, zoals de landbouw en het toerisme.

Van der Graaf: “Dit zijn maatregelen die we steunen, maar voor de ChristenUnie is dit niet genoeg! Wij willen alsnog toewerken naar het vaststellen van een norm voor het sociaal minimum. We vinden dat de regering daarvoor alles in het werk moet stellen. De staatssecretaris wil pas in 2020 gaan kijken naar wat er nog meer nodig is. Dat is voor ons te laat. We hebben daarom de staatssecretaris in een motie opgeroepen om volgend jaar al aan te geven welke stappen nog moeten worden gezet om een norm voor het sociaal minimum te kunnen vaststellen. Deze motie is met ruime meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Het bleek tot onze spijt niet haalbaar de staatssecretaris ertoe te bewegen nu meteen dat sociaal minimum vast te stellen. Maar op deze manier zorgen we er voor dat we de vinger aan de pols kunnen houden, en dat we het doel van het vaststellen van een sociaal minimum alsnog kunnen bereiken.”

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo