Nieuws van Bonaire

Sint Eustatius organiseert workshop over kinderopvang in Caribisch Nederland

Sint Eustatius organiseert workshop over kinderopvang in Caribisch Nederland

De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseren samen met de openbare lichamen van Saba, Sint Eustatius en Bonaire een driedaagse workshop over kinder- en naschoolse opvang in Caribisch Nederland. Het evenement, ‘BES(t) 4 kids’, vindt van 9 tot 11 oktober plaats bij het Mike van Putten Youth Centre op Eustatius. Aan de driedaagse nemen ambtenaren deel van de openbare lichamen van Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

De bijeenkomst is een vervolg op een eerste werksessie op Bonaire in juni 2018. Doel is om te komen tot een gezamenlijke meerjarige aanpak.

Tijdens de bijeenkomst in juni is onderzocht waar en hoe de openbare lichamen en de ministeries kunnen samenwerken. Ook zijn de eerste stappen gezet op weg naar een gezamenlijke meerjarige van aanpak. De deelnemers aan de bijeenkomst bij het Mike van Putten Youth Centre zullen vervolgstappen zetten , zodat een bestuurlijk besluit kan worden genomen voor het einde van dit jaar. Ze buigen zich tijdens de driedaagse onder meer  over verbetering van de kwaliteit van de opvang, toezicht en de toegang tot financiën.

Op de drie eilanden zijn overleggen gestart met de bestuurders van kinderopvang, naschoolse opvang en onderwijsinstellingen, om te horen wat zij van de plannen vinden.

Deel dit artikel