Bonaire

Verontrustend: Strategisch toerismeplan blijft maar liggen

aankomst 1e vlucht american airlines

Het toerisme laat de laatste jaren stevige groeicijfers zien, maar de gewone burger plukt daar nog onvoldoende de vruchten van. Foto: BES-Reporter.

Door Harald Linkels

Rocargo

Kralendijk- Het zittende bestuurscollege, gevormd door de UPB en de van de DP afgesplitste ‘Frente Social Progresivo’ maakte zowieso al weinig aanstalten om wat te doen met de uitkomsten van het Stratigic Tourism Plan, maar na het ontslag van Maurice Adriaens als General Manager bij de Tourism Corporation Bonaire (TCB), ziet het er helemaal somber uit.

Het Strategic Tourism Plan, dat werd opgesteld door adviseurs van de University of Central Florida (UCF), werd precies 11 maanden geleden opgeleverd en schetst hoe de toekomstige ontwikkeling van het toerisme op Bonaire vorm kan krijgen. Zo doet het rapport suggesties voor het indammen van de stroom aan cruisetoeristen, de verbetering van de toeristische faciliteiten op het eiland en met name het verhogen van inkomsten uit de voor Bonaire zo belangrijke toeristenindustrie.

De oppositie, bestaande uit de MPB en de Democratische Partij (DP) drong bij het BC al verschillende keren aan op het aanbieden van het plan aan de Eilandsraad, zodat deze er een standpunt over in kon nemen. Een door beide partijen op 12 juni jl. ingebrachte motie, waarin het BC werd opgeroepen binnen 6 weken het STP aan te bieden aan eilandsraad, werd weliswaar met algemene stemmen aangenomen maar leidde tot op heden nog niet tot de gewenste actie.

Betekenis voor armoedebestrijding
De lakse opstelling van het bestuurscollege is opvallend, omdat in het plan juist een visie uiteen wordt gezet om een groter deel van de bevolking in sterkere mate te laten profiteren van de ontwikkeling van het toerisme.

Rocargo

In die zin is het ook merkwaardig te noemen dat politiek Den Haag, in de discussie over de armoedebestrijding, niet wijst op het bestaan van het toerismeplan en de rol die het kan spelen in het bestrijden van de hardnekkige armoede op het eiland.

“In het afgelopen jaar rapporteerde ongeveer 50% van de Bonairianen een daling van hun inkomen”, aldus de onderzoekers onder leiding van professor Robertico Croes in het opgestelde rapport. “Veel bewoners en belanghebbenden in de industrie zijn van mening dat de toeristische sector de toekomst van het eiland kan sturen en verbeteren”, schrijven de onderzoekers verder.

De experts van de UFC schetsen dat het hiervoor van belang is dat er een andere verdeling van de economische voordelen van het toerisme komt, om de impact op lokale huishoudens te vergroten. “Ook moet de toeristische industrie in staat zijn veranderingen in de levenskwaliteit van de Bonairianen te stimuleren.

Een bestuurslid van de Bonaire Hotel en Tourism Association (BONHATA) toont zich in gesprek met Bonaire.Nu pessimistisch. “Er gebeurt op het moment helemaal niets. Zo slecht als het nu is, is het zelden geweest als het gaat om de ontwikkeling van het toerisme”, aldus het geraadpleegde bestuurslid.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo