Nieuws van Bonaire

1 Oktober Internationale Dag voor Ouderen

Op 01 oktober is het de Internationale Dag voor Ouderen. Dit jaar is het thema: “Celebrating Older Human Rights Champions”. Het doel is om extra aandacht te vragen voor onze groep ouderen die het recht hebben om te participeren in en een bijdrage te leveren aan onze samenleving.   

Wereldwijd wordt er vandaag aandacht besteed aan de zelfredzaamheid, participatie, zorg, zelfvoldaanheid en waardigheid rondom ouderen. Iedere oudere verdient gelijk respect en erkenning voor aandacht en betrokkenheid en om een bijdrage te leveren aan een wereld vrij van angst. Daarom is het belangrijk om te werken aan de rechten van de mens voor ouderen, om zo hun levenskwaliteit te verhogen.

“Inclusie” is een platform voor mensen met een beperking, een chronische ziekte en voor ouderen.  “Inclusie” helpt de groep ouderen te integreren op het social gebied en biedt hen de mogelijkheden om in de basis behoeftes te voorzien. Zo zal het een direct effect hebben op het verhogen van hun levenskwaliteit.

Vandaag viert “Inclusie” deze dag in de vorm van een ontbijt met de ouderen bij de Courtyard Marriott, van 8:00 tot 10:00 ‘s ochtends.

“Inclusie” nodigt de samenleving uit  om samen te werken aan het verhogen van de levenskwaliteit van onze ouderen en om hen de gelegenheid te bieden om een bijdrage te leveren aan ons Dushi Boneiru.

Deel dit artikel