Nieuws van Bonaire

Gedeputeerde van Volksgezondheid dhr Edsel Cecilia ontvangt World Alzheimer Report 2018

Het bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire heeft op Wereld Alzheimerdag, vrijdag 21 september j.l. het op die dag gelanceerd rapport World  Alzheimer Report 2018, (WAR 2018) “The state of the art  of dementia research: New frontiers”, aan de Gedeputeerde van Volksgezondheid dhr Edsel Cecilia overhandigd.

De maand September is door Alzheimer Disease International (ADI) uitgeroepen  tot de maand waarin aandacht wordt gevraagd voor deze aandoening Alzheimer. Gedurende deze maand  organiseert Fundashon Alzheimer Bonaire verschillende activiteiten, zoals lezingen, een radiotour, Hòfi Alzheimer en een High Tea, een informatie avond voor kerkgenootschappen, spelletjes voor mensen met dementia, een cursus voor zorgdragers en familie leden en een songfestival voor klanten van Kas di Kuido, Villa Antonia, Cocari en Ka’i Mimina.

Thema voor dit jaar is : “ Elke 3 seconde ontwikkelt zich bij iemand op de wereld  een vorm van dementie ” . In 50 tot 60 procent van de gevallen van dementia, lijdt iemand aan Alzheimer. In 2050 zal het aantal mensen met dementia verdrievoudigd zijn (152 miljoen personen). Vandaar ook dat Fundashon Alzheimer Bonaire een intensief programma heeft opgesteld als onderdeel van haar bewustwordings campagne.

Dhr Evert L. Piar, bestuursvoorzitter heeft in het bijzijn van twee leden van het bestuur en twee vrijwilligers het World  Alzheimer Report 2018, ( WAR 2018) en het jaarverslag 2017 van Fundashon Alzheimer Bonaire aangeboden aan Gedeputeerde Cecilia. (zie foto)

Gelieve ook onze website te bezoeken voor meer informatie over Alzheimer om op de hoogte te blijven van al onze activiteiten  Website van Fundashon Alzheimer Bonaire is www.alzheimer-bonaire.com

Deel dit artikel