Nieuws van Bonaire

CBS van start met het Arbeidskrachtenonderzoek op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Vanaf eind september tot eind november van dit jaar zullen interviewers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba op pad gaan om aselect gekozen huishoudens te bezoeken voor het Arbeidskrachtenonderzoek (AKO).

Het Arbeidskrachtenonderzoek is een steekproefonderzoek onder huishoudens dat het CBS om de twee jaar uitvoert. Met het onderzoek meet het CBS de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Caribisch Nederland. Eén van de belangrijkste gegevens uit het AKO is het werkloosheidspercentage. Dit percentage geeft aan welk deel van de beroepsbevolking op zoek is naar werk. Andere belangrijke gegevens zijn de arbeidsparticipatie, maar ook gegevens over bijvoorbeeld het opleidingsniveau, beroep en arbeidsduur.

Om beter inzicht te krijgen in de arbeidsmarktgegevens, vraagt het CBS de medewerking van alle huishoudens die deel uitmaken van de steekproef. Op Bonaire zullen 890 huishoudens benaderd worden, op Sint-Eustatius 558 en op Saba 557.

Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Hierbij heeft het CBS verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Alle interviewers zijn in het bezit van een legitimatiebewijs van het CBS. Op verzoek moet de interviewer zich kunnen identificeren, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat de gegevens door het CBS wordt verzameld.

Het CBS bedankt van tevoren alle personen die willen meewerken aan het onderzoek. 

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met het CBS via +599 717 8676 of via caribischnederland@cbs.nl.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo