Personeel & Werk

Arbeidsvoorwaarden RCN nog altijd veel gunstiger dan bij OLB

De Rijksdienst biedt, vooral bij aantrekken van medewerkers uit het buitenland, nog steeds veel gunstiger voorwaarden dan het Openbaar Lichaam Bonaire. Foto: Website RCN
Website RCN Vacatures

De Rijksdienst biedt, vooral bij aantrekken van medewerkers uit het buitenland, nog steeds veel gunstiger voorwaarden dan het Openbaar Lichaam Bonaire. Foto: Website RCN

Kralendijk- Ondanks het streven naar harmonisatie in arbeidsvoorwaarden tussen de verschillende overheden, blijkt de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) nog altijd veel gunstiger voorwaarden aan met name kandidaten die uit Nederland worden aangetrokken. Zo bestaan bij de Rijksdienst mogelijkheden voor de overname van studieschuld en bestaat de mogelijkheid om na een contract van 1 jaar al in ‘vaste dienst’ te treden. Bij het Openbaar Lichaam bestaat die mogelijkheid pas na 3 jaar.

Rocargo

Maatschappelijk werker en consultant Edwina Molina maakt zich druk om het verschil in arbeidsvoorwaarden. “Ten eerste is het verschil niet eerlijk ten opzichte van de betrokken medewerkers, maar het maakt het veel moeilijker voor het Openbaar Lichaam om goed gekwalificeerde Antillianen aan te trekken”, zegt Molina in gesprek met Bonaire.Nu.

“Het Rijk/RCN biedt ambtenaren van de Staat en door hen gefinancierde organisaties een arbeidscontract van 1 jaar. Deze ambtenaren en personeel de voornoemde organisaties komen hierdoor met hun vaste aanstelling o.a. in aanmerking voor hypotheek voor de koop van een woning. Het zal mij niet verbazen als velen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid. Sommigen vertrekken binnen afzienbare tijd naar Nederland als woningbezitter. De huuropbrengsten dekken de hypotheekkosten. Ik ben echt benieuwd naar deze cijfers. Let wel, sinds 2009 stroomden de Rijksambtenaren binnen met hun jaarcontracten. Terwijl de oorspronkelijke Bonairianen en Antillianen in diaspora pas met ingang van 1 januari 2011 via de repatriëringsregeling op ongunstige voorwaarden naar Bonaire konden terugkeren”, aldus Molina.

Molina zegt ook van dichtbij mee te maken wat het verschil in voorwaarden kan betekenen voor individuele werknemers. “Ik heb twee dochters die beide goed opgeleid en goed gekwalififeerd zijn. De ene is aangetrokken bij RCN en komt na 1 jaar al in aanmerking voor een vaste aanstelling. Daardoor kan zij bijvoorbeeld ook in aanmerking komen voor een hypotheek en een huis kopen”, zegt Molina. “Mijn andere dochter is aangenomen bij het Openbaar Lichaam. Daar wordt in eerste instantie een contract voor 3 jaar aangeboden, waarbij het ook nog eens mogelijk is dat nogmaals met een periode van 3 jaar te verlengen. Dit kan betekenen dat een medewerker de eerste 6 jaar niet in de positie is om een huis te kopen en geen echte zekerheid heeft”, aldus Molina.

Molina maakt zich zo druk over het verschil in arbeidsvoorwaarden dat zij in de pen klom en het Openbaar Lichaam heeft aangeschreven met het verzoek de discrepantie met het Rijk c.q. de Rijksdienst Caribisch Nederland weg te nemen.

Bevorderen terugkeer logische zaak
Het wordt volgen Molina in elk geval door het OLB en meer in het algemeen niet aantrekkelijk gemaakt voor in het bijzonder de Bonairianen en Antillianen in diaspora om te remigreren, “bin kas bèk”. “Een regeling overname studieschuld zal het in ieder geval aantrekkelijker maken. Vaak gaan BES-professionals gebukt onder een hoge studieschuld omdat hun ouders meestal niet de mogelijkheid hadden/hebben om bij te dragen in hun studieschuld”, zegt Molina hierover.

Overigens is het verschil in arbeidsvoorwaarden niet het enige waar Molina zich druk over maakt. “RCN laat trainers/coaches overvliegen uit Nederland voor (mbo) trainingen en coaching waar wij op de eilanden zèlf voldoende bureaus kennen om dit te kunnen verzorgen. Trainers, coaches, personeel die bekend zijn met het bedrijfscultuur en Papiaments beheersen”, zegt Molina gepassioneerd.

“Het is toch bizar dat omdat Nederlands het officiële taal is, er geen rekening wordt gehouden met de spreektaal van de dienstafnemers? Er werd massaal, inmiddels in iets mindere mate, personeel in dienst genomen die het Papiaments niet of matig beheerst zoals bij het gevangeniswezen, politie, marechaussee, onderwijzend personeel, medische behandelaars, zoals huisartsen, psychologen, psychiaters, verpleegkundigen en dergelijke”. Volgens Molina heeft het feit dat afnemers het Nederlands vaak niet goed machtig zijn, een negatieve impact op de lokale bevolking.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo