Bonaire

Nationale dag van de crèche leidsters

Vrijdag 21 september 2018 is de nationale dag van crèche leidsters die wij tegenwoordig pedagogisch medewerksters noemen. In 2010 werd de derde vrijdag in september uitgeroepen tot nationale dag van pedagogisch medewerksters in kinderopvangcentra. Deze dag werd als zodanig afgekondigd als blijk van waardering voor het beroep van pedagogisch medewerkster, en om de Bonairiaanse bevolking bewust te maken van de belangrijke taak die een pedagogisch medewerkster vervult binnen onze samenleving. De belangrijkste taak van een pedagogisch medewerkster is om bij te dragen aan onderwijs en opvoeding van de kinderen van vandaag die de toekomst van morgen zijn.Momenteel hebben wij op Bonaire meer dan 30 opvangcentra voor kinderen van 0 tot 12 jaar die meer dan 170 pedagogisch medewerksters in dienst hebben. Kiezen voor een baan als pedagogisch medewerkster is een roeping die je met liefde voor, geduld met en toewijding aan het kind uitvoert. Ondanks alle strijd, tegenslagen en nieuwe eisen, hebben onze pedagogisch medewerksters laten zien toegewijd te zijn en met volharding alles te geven om onze kleintjes opvang te bieden.

Momenteel is het Bonairiaanse eilandbestuur in nauwe samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin, Nederlandse ministeries en samen met de kinderopvangcentra aan het werken aan kwaliteitsverbetering om zodoende onze Bonairiaanse kinderen een veilige, betaalbare opvang te bieden en die bijdraagt aan een goede ontwikkeling en algemene vorming van het kind. De kwaliteitsverbetering is tevens gericht op een betere overgang van voorschoolse educatie naar de basisschool.

Namens het Bonairiaanse eilandbestuur feliciteert gedeputeerde Edsel Cecilia al onze pedagogisch medewerksters en bedankt hen ook voor hun passie, liefde en toewijding aan onze kinderen. Ga door met het goede werk!

Deel dit artikel