Nieuws van Bonaire

Dag van de Jeugdprofessional 2018 op Bonaire

Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) heeft afgelopen vrijdag 14 september een succesvolle Dag van de Jeugdprofessional georganiseerd met jeugdprofessionals van verschillende organisaties die actief zijn in de keten van jeugdhulpverlening.

Na een succesvolle aftrap op de bovenwinden is hiermee ook op Bonaire, evenals in Nederland, de Dag van de Jeugdprofessional gevierd. Het was een idee van een medewerkster van JGCN, om samen met ketenpartners aandacht te schenken aan professionals die werken binnen de keten van jeugdhulpverlening.

Net als in Nederland stond de dag in het teken van ‘Lokale Samenwerking’, waarbij de identiteit en positionering van jeugdprofessionals centraal stond. Maar bovenal werd onderlinge samenwerking besproken. Betrokken partijen zoals de Voogdijraad, directie Samenleving en Zorg, Mental Health Caribbean (MHC), het Veiligheidshuis, Stichting Jong Bonaire, Stichting Rosa di Sharon, het Centrum Jeugd & Gezin (CJG), Expertise Onderwijs Zorg (EOZ) en scholen waren onder anderen aanwezig. Samen met JGCN hebben zij zich bezig gehouden met het ontwikkelingen van professionaliteit, betrokkenheid en bereikbaarheid voor het welzijn van de kinderen en gezinnen op Bonaire.

Tijdens de lezing “Positioneren en Engageren” werd stilgestaan bij de ontwikkeling van jeugdprofessionals. Deze droeg bij aan verbetering van de dienstverlening door professionals die in de jeugd hulpverlening werken.

In aansluiting op de workshops die op de bovenwinden zijn georganiseerd, is er ook op Bonaire een workshop  gehouden. Deze was  gericht op de rol die elke organisatie in de keten van jeugdhulpverlening speelt. Het doel van de workshop was om een zo goed mogelijke hulpverlening in beeld te brengen. Hierbij stond lokale samenwerking en de jeugd centraal. Voor de workshop is gebruik gemaakt van een model, ontworpen door een deelnemer aan het Talent Ontwikkel Programma (TOP). Aan de hand hiervan werden de rollen, de betrokkenheid en verbondenheid van de jeugdprofessionals duidelijker en leidde dit tot meer onderling begrip en samenwerking.

De resultaten van de workshops worden gebruikt om te komen tot een nog betere samenwerking, waarbij het kind voor op staat. Hiermee wil JGCN de best mogelijke jeugdzorg voor kinderen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba bereiken.

Deel dit artikel