Nieuws van Bonaire

Na 2019 minder Haags geld voor Caribisch Nederland

Minister van Financiën Hoekstra met de miljoenennota I Foto Valerie Kuypers/MinFin

Minister van Financiën Hoekstra met de miljoenennota I Foto Valerie Kuypers/MinFin

Door René Zwart©

Den Haag – Het Kabinet Rutte III heeft bij zijn start in 2017 aangekondigd meer te zullen investeren in Caribisch Nederland, maar de meerjarenbegroting vertelt een heel ander verhaal. Uit de op Prinsjesdag gepubliceerde cijfers blijkt de goede wil van korte duur, om precies te zijn één jaar. Voor 2019 hebben alle ministeries bij elkaar 343 miljoen euro in hun begrotingen gereserveerd voor uitgaven ten behoeve van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat is inderdaad 9,5 miljoen meer dan dit jaar en fors meer dan de realisatie in 2017 (307 miljoen). Maar na de stijging van 2019 is er alleen nog sprake van daling, van 336 miljoen in 2020 naar 316 miljoen in 2022.

Het is ook niet zo dat de genoemde bedragen volledig op de eilanden worden uitgegeven. Een niet verwaarloosbaar deel gaat op aan uitvoeringskosten die vooral bestaan uit de salarissen van rijksambtenaren en ‘apparaatkosten’. Zo kost alleen al het innen van de rijksbelastingen 13 miljoen. Daarnaast zijn ook de ‘inkoopkosten’ niet misselijk, zoals de inhuur van externe (Nederlandse) consultants. Een grote kostenpost vormen de medische uitzendingen. Naar de zorg gaat sowieso het meeste geld: 120 miljoen. Het is een van de weinige posten die volgens de meerjarenbegroting stijgt; naar 135 miljoen in 2023.

Tegenover de rijksuitgaven staan ook inkomsten. Het ministerie van Financiën verwacht in 2019 140,6 miljoen euro aan belastingen en premies te incasseren op de eilanden. Dat is 17 miljoen minder dan dit jaar. Die daling is grotendeels toe te schrijven aan de in de troonrede aangekondigde verlaging van de werkgeverslasten met 5% waarmee het mogelijk wordt gemaakt het minimumloon en de uitkeringen met eenzelfde percentage te verhogen.

Aan lokale belastingen betalen de 21.000 BES-burgers, bezoekers en bedrijven 22 miljoen dollar waarvan 16,4 miljoen op Bonaire. Daar is de motorrijtuigenbelasting met 3 miljoen de grootste inkomstenbron, gevolgd door erfpacht/huur (2,5 miljoen), logeerbelasting (eveneens 2,5 miljoen) en havenbelasting (2 miljoen). De jaarlijkse opbrengst aan lokale belastingen is op Bonaire sinds 2014 gelijk gebleven.

NB. In totaal geeft het Rijk in 2019 295 miljard euro uit.

 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo