Nieuws van Bonaire

Criminaliteit- en verkeerscijfers januari 2018 t/m juni 2018

Vermogensdelicten Bonaire
Januari 2018 t/m Juni 2018

Woninginbraken zijn met een daling van 64% meer dan gehalveerd.

Inbraak- toeristenaccommodatie en bedrijven zijn respectievelijk met 25% en 8% gestegen.

Diefstal uit auto bij duikplaatsen is gedaald met 84%.

Totaal aantal vermogensdelicten laat een daling van 31% zien.

Geweldsmisdrijven:

Atrako’s  laten een gezamenlijke daling van 37.5% zien.

Mishandelingen zijn fors gedaald .

Huiselijk geweld is gestegen.

Het totaal van alle geweldsmisdrijven is in 2018 met 7% gedaald.

 

Totaal verkeersongevallen
Januari 2018 t/m Juni 2018

Aanrijdingen- met gewonden zijn flink gestegen.

Aanrijdingen met dodelijke afloop is met 1 geval gestegen.

Verkeersongevallen laten over het algemeen een stijging van 16.6% zien.

Deel dit artikel