Nieuws van Bonaire

Kennisuitwisseling BES-eilanden bij gemeente Leiden en DZB

Bezoek stadhuis tijdens kennisuitwisseling arbeidsbemiddeling en re-integratie Leiden – BES-eilanden. Foto: Buro JP

Bezoek stadhuis tijdens kennisuitwisseling arbeidsbemiddeling en re-integratie
Leiden – BES-eilanden. Foto: Buro JP

Maandagochtend ontving wethouder Yvonne van Delft (Werk en Inkomen) Edsel Cecilia, gedeputeerde Openbaar Lichaam Bonaire en Silvana Serfilia, directeur Samenleving en Zorg Openbaar Lichaam Bonaire op het stadhuis van Leiden. Acht medewerkers uit de overzeese bijzondere gemeenten van Nederland, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba volgen sinds gisteren een stageprogramma bij de afdeling Werk en Inkomen en de Stadsbank van de gemeente Leiden en DZB Leiden. Doel is kennisuitwisseling over arbeidsbemiddeling en re-integratie.

Sinds mei 2017 heeft de gemeente Leiden een twinningproject met de overzeese bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De twinning is tot stand gekomen met medewerking van het ministerie van SZW. Zij zochten destijds een gemeente die de BES-eilanden zou kunnen ondersteunen bij de professionalisering van de arbeidsbemiddeling. De gemeente Leiden heeft in het kader van een twinning drie collega’s uitgeleend aan de BES-eilanden.

Wethouder Yvonne van Delft:

Het hebben van een baan is voor veel mensen de beste manier om zelfstandig te kunnen zijn en om mee te doen in de samenleving. In Leiden hebben we veel ervaring met het helpen van mensen uit de bijstand. Stap voor stap gaan we persoonlijk met mensen aan de slag om uit te komen bij een baan. Ik vind het heel bijzonder dat we deze kennis ook met de collega’s van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius kunnen delen. Wij zijn heel trots dat we de komende drie weken een groep professionals een kijkje in onze keuken mogen geven en natuurlijk leren we zelf ook weer van hun ervaringen.

Resultaten
Het programma ‘versterking van de arbeidsbemiddeling’ draait inmiddels op volle toeren. Een professionele arbeidsbemiddeling kan de kans op werk voor lokale werkzoekenden aanzienlijk vergroten. Leiden ondersteunt de openbare lichamen om de arbeidsbemiddelingstaak verder te professionaliseren. Het is daarbij natuurlijk belangrijk dat de kennis en ervaring duurzaam wordt geborgd.

Edsel Cecilia, gedeputeerde Openbaar Lichaam Bonaire: “Door de twinning met Leiden is het aantal plaatsingen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt aanzienlijk gestegen. Een fantastisch resultaat waar we erg trots op zijn!”

Afgelopen jaar is er een nieuwe intakemethodiek ingevoerd en is er specifieke aandacht voor de doelgroep arbeidsbeperkten. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe leerwerktraject dat opgezet is voor mensen met een arbeidsbeperking bij Mangasina di Rei, een soort openluchtmuseum op Bonaire. Er wordt beter samengewerkt tussen verschillende stakeholders op het gebied van onderwijs, werk en inkomen. De workshops solliciteren en presenteren, die in Leiden bij DZB zijn ontwikkeld, zijn aangepast op de lokale Caribische situatie en er is een start gemaakt met werkgeversbenadering. Verder worden komende tijd de plannen voor een ‘plenchi di trabou’, een werkplein, verder uitgewerkt.

Kennisuitwisseling
De acht deelnemers aan de stage zijn professionals van de openbare lichamen (unit arbeid) en de unit SZW (team onderstand).

Ook de directie Maatschappij en Welzijn en bestuur Openbaar Lichaam St. Eustatius is enthousiast over de samenwerking:

Een van de belangrijke onderdelen van de twinning is de uitwisselingsstage bij de gemeente Leiden en DZB. Onze medewerkers kunnen in Leiden kennis, ervaring en inspiratie opdoen op het gebied van arbeidsbemiddeling. Begin oktober krijgen we op Sint- Eustatius ook een arbeidsbemiddelaar uit Leiden die ons komt ondersteunen; daar zijn we blij mee. Bovendien kunnen de Leidse medewerkers weer leren van onze ervaringen.

Het stageprogramma duurt drie weken en bestaat onder andere uit jobtrainingen en workshops over werkgeversbenadering, werken met een beperking en schuldhulpverlening. Daarnaast bezoeken de professionals een aantal leerwerktrajecten, zoals de ecotuin en de Stal, en nemen ze een kijkje in de sociale werkvoorziening. Ook wordt een bezoek gebracht aan werkgevers waar mensen met een beperking gedetacheerd zijn en gaan ze voor een werkbezoek naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deel dit artikel