Nieuws van Bonaire

Feestelijke opening Kolegio San Luis Bertran en Hardin Tia Sus crèche

Onlangs was het feest bij de in Rincon gevestigde Kolegio San Luis Bertran. Het ingrijpend gerenoveerde schoolgebouw en het gerenoveerde gebouw van de eveneens daar gevestigde crèche Hardin Tia Sus werden feestelijk geopend. Bij die gelegenheid werd ook gevierd dat de school nu 40 jaar bestaat.

Het programma voor de officiële opening begon met het doorknippen van de linten bij de poorten van de gerenoveerde school en crèche. Tussen de verschillende programma onderdelen door zongen leerlingen het publiek toe. Het officiële gedeelte werd afgesloten met het aansnijden en eten van een taart, om te vieren dat de school nu 40 jaar bestaat.

Dit alles gebeurde in het bijzijn en met medewerking van de gedeputeerden Cecilia en Kroon, mevrouw Silberie van RCN/OCW, priester Ivan van de RK kerk in Rincon, het RK schoolbestuur, vertegenwoordigers van zowel de Kolegio San Luis Bertran als andere scholen en de projectorganisatie achter deze renovatie.

De Tia Sus crèche is nu gevestigd in een het gedeelte waar vroeger het kleuteronderwijs gehuisvest was. Dit biedt een mooie kans om het IKC (Integraal kind centrum) te introduceren. IKC is een centrum dat van 7.30 uur tot 17.00 uur naast primair onderwijs ook voorschoolse educatie en naschoolse opvang verzorgt, dus voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het complex omvat behalve de klaslokalen en kantoren ook speelplaatsen en een keuken waar voor de kinderen gekookt kan worden.
Hiermee bevindt zich nu ook in Rincón een schoolcomplex dat voldoet aan de normen van deze tijd en waar nog ruimte is voor nieuwe aanmeldingen.

In juni 2016 werd symbolisch de afbraak van de eerste muur gevierd, in augustus 2017 werden de sleutels van het gebouw overhandig aan het voormalige schoolhoofd mevrouw Jane Lo-A-Njoe. De renovatie is door het lokale aannemersbedrijf APA Construction NV uitgevoerd, het ontwerp van de gebouwen is van Jacobs Architekten NV. De nieuwe speelplaats van Tia Sus is ontworpen door Bodifeedesign.

De realisatie van het gerenoveerde schoolgebouw is onderdeel van het onderwijshuisvestingsplan voor Bonaire, dat door het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gezamenlijk wordt gefinancierd. De renovatie van het bouwdeel voor Hardin Tia Sus is in opdracht van het Openbaar Lichaam uitgevoerd en gefinancierd door een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

RK Schoolbestuur is erg blij met het resultaat.

Deel dit artikel