Nieuws van Bonaire

Eerste onderzoek naar aangespoeld afval op Bonaire levert interessante resultaten op

Eind augustus werd op Bonaire de eerste OSPAR-workshop gehouden over het monitoren van het afval dat voornamelijk aanspoelt aan de Oostkust van het eiland. Vrijwilligers volgden zowel een presentatie over het wetenschappelijke protocol als een praktische training op het strand. Tijdens de strandsessie verzamelden de vrijwilligers aangespoeld afval en noteerden zij tegelijkertijd de hoeveelheid en de categorie afval, zoals bijvoorbeeld: plastic dop, slipper of roerstaafje.

In overleg met de ervaren OSPAR-onderzoeker Merijn Hougee werden er op Bonaire drie verschillende locaties geselecteerd: Boka Onima, Piedra Pretu en Te Amo. Te Amo beach werd aan de onderzoekslocaties toegevoegd om tevens in kaart te brengen hoeveel en welk soort afval er door de gebruikers van dit populaire strand wordt achtergelaten en om dit te kunnen vergelijken met het aangespoelde afval op de andere twee stranden. De drie verschillende sites zullen vier keer per jaar worden onderzocht door een team van lokale burgerwetenschappers.

De twee uur durende clean up sessies op 31 augustus en 1 september leverden de volgende resultaten op (afgelegde afstand ca. 50 meter): Boka Onima: 3.195 items, verzameld door 12 vrijwilligers
Piedra Pretu: 5.159 items, verzameld door 19 vrijwilligers

Vierenveertig procent van de verzamelde items bestaat uit plastic fragmenten kleiner dan 2.5 cm. Plastic dopjes zijn met 18% het meest voorkomende item, gevolgd door plastic stukjes, 17 %, in formaten variërend van 2.5 tot en met 50 cm. Het belang van het vroegtijdig verwijderen van plastic uit ons milieu, voordat het nog verder afbreekt naar kleinere stukjes, wordt hiermee onderstreept.

Het is niet verrassend is dat er veel aangespoeld afval wordt aangetroffen op Bonaire. Merijn Hougee beschouwd de op Bonaire verzamelde aantallen echter als extreem hoog. Ter vergelijking: “bij onderzoeken op Nederlandse stranden ligt het maximum rond 400 items (gevonden over een afstand van 100 meter). Op Bonaire kon deze 100 meter niet worden gehaald, vanwege de overweldigende hoeveelheid plastic stukjes. Derhalve zal er speciaal voor Bonaire een nieuw protocol worden ontwikkeld.

De participerende burgerwetenschappers zijn veelal actief in reeds bestaande clean up programma’s op het eiland, zoals de One Hour Power Clean Up, AWARE Dive Against Debris en het net gestarte initiatief Plastic Free Bonaire. Elsmarie Beukenboom (vroeger actief in Tene Boneiru Limpi) leverde een belangrijke bijdrage tijdens de workshops door haar kennis en ervaring te delen met de groep. Er zijn veel verschillende organisaties op Bonaire die hard werken om het eiland schoon te houden. Het zou goed zijn om al deze krachten te bundelen, zodat we aangespoeld afval van de stranden verwijderen, data verzamelen en uiteindelijk verandering bewerkstelligen.

Het is bedoeling dat de door Clean Coast Bonaire (CCB) geselecteerde locaties niet tussentijds worden schoongemaakt, zodat de integriteit van de verzamelde data gehandhaafd blijft. Derhalve zijn deze stranden afgebakend met blauwe stenen met daarop het logo van Clean Coast Bonaire. CCB organiseert elke tweede week van de maand een onderzoek op een van de sites. Alle vrijwilligers zijn welkom om deel te nemen aan het doorlopende onderzoek naar aangespoeld afval. Bij voldoende interesse, zullen er nieuwe OSPAR-workshops worden georganiseerd.

Het volgende monitoring onderzoek van Clean Coast Bonaire vindt plaats op Te Amo Beach op zaterdag 15 september as. tijdens Bonaire Clean Up Day.

Voor meer informatie, kunt u een email sturen naar 7seascare@gmail.com of Boneiru Duradero Portal bezoeken.

Rocargo
Deel dit artikel