Nieuws van Bonaire

SGB is blij met de brief die naar de eerste en tweede kamer is gegaan

SGB is blij met de brief die naar de eerste en tweede kamer is gegaan

V.l.n.r.: Liset de Keijzer (UD MBO), Lyanne Boekhoudt (UD VMBO), Lilianne Hercules (UD Liseo M/H/V) en Ron Duchatteau (UD Speciale Lesplaatsen)

Het gedeelte van de brief over de SGB van de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob die op 22 augustus jl. naar de eerste en tweede kamer gestuurd is, heeft op de SGB tot enthousiaste reacties geleid.

Door Frans van Efferink

In de brief vertellen de ministers aan onze parlementariërs dat het heel goed gaat op het Voortgezet Onderwijs en het MBO op Bonaire. Men stelt dat de verbetering van de kwaliteit van onderwijs in hoog tempo doorzet. De ministers vinden het resultaat extra knap omdat er een lange weg aan vooraf gegaan is. Binnenkort komen de ministers dan ook naar Bonaire om de SGB met het fantastische resultaat te feliciteren. Men stelt in de brief dat op allerlei terreinen grote progressie is geboekt. Bijvoorbeeld noemen ze het opbrengstgericht werken, waar de school nu volop mee bezig is. En natuurlijk de goede leskwaliteit. Het onderwijs in en van het Nederlands als vreemde taal in de context van Bonaire blijft wel een uitdaging maar ook hier worden bijvoorbeeld door het Project ‘Pienter in Taal’ dat samen met de basisscholen uitgevoerd wordt, grote stappen gezet. Men stelt dat de school in beweging is en dat de komende jaren verdere verbeteringen te verwachten zijn.

Lilianne Hercules, directeur van MAVO/ HAVO/ VWO: ‘Het is een beloning voor hard werken door de docenten, we laten zien dat we op het Liseo vergelijkbaar zijn met scholen in Nederland’.

Ron Duchatteau van de Speciale lesplaatsen: ‘Ongelofelijk dat het ministerie zoveel complimenten nu geeft voor de kwaliteit van het onderwijs op de SGB, dat is wel eens anders geweest. Maar het vertaalt zich ook elke dag in docenten en leerlingen die met plezier onderwijs volgen’.

Liset de Keijzer, unitdirecteur van het MBO zegt het zo: “Wat een mooie brief! Het MBO zit echt in de lift, we werken aan mooie opleidingen die aansluiten bij de behoefte van Bonaire. Op onze nieuwe website kun je trouwens heel gemakkelijk zien wat we aanbieden.

Tot slot de directeur van het VMBO, Lyanne Boekhoudt, die zegt: ‘Het is een waardering voor de docenten, die er ook afgelopen jaar, met hard werken voor gezorgd hebben dat bijna 90 % van alle leerlingen van het VMBO slaagden’.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo